Skills Trang 22 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 11 Mới

  -  

1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education system of Viet Nam?

(Xem bảng biểu lộ khối hệ thống dạy dỗ công lập Anh Quốc. Lập một bảng tựa như cho hệ thống giáo dục toàn quốc.)

School

Age

Examination

Kindergarten

3-5

 

Primary school

6-10

 

Lower secondary school

11-14

 

Upper secondary school

15-17

GCSE


Tạm dịch: 

*

Hệ thống dạy dỗ bên nước Việt Nam 

Trường học

Tuổi

Kiểm tra

Mẫu giáo

3-5

 

Trường tiểu học

6-10

 

Trường trung học tập cơ sở

11-14

 

Trường trung học phổ thông

15-17

GCSE

 


2. Quickly read the text. Choose the best heading for it.

Bạn đang xem: Skills trang 22 unit 7 sgk tiếng anh 11 mới

(Đọc nkhô giòn bài xích phát âm với chọn đầu đề tương thích độc nhất vô nhị mang lại toàn bài bác.)

A. Comparing the A-cấp độ and IB Diploma Programme

B. Preparing for higher education in the United Kingdom

C. IELTS and further education in the United Kingdom 

In the United Kingdom (UK), there are many opportunities for students who wish to continue their education after finishing secondary school. Not only British students, but also students from all over the world have sầu been pursuing UK’s higher education qualifications — bachelor’s degrees, master’s degrees & doctorates — as they are usually highly appreciated worldwide. In order lớn prepare for higher education at a university or college, students need to consider academic qualifications such as the A-màn chơi or International Baccalaureate (iB) Diploma Programme.

The A-level — the General Certificate of Education (GCE) Advanced Level — is a worldwide secondary school leaving qualification. It requires students to select three or four subjects lượt thích mathematics, chemistry, biology, geography, history, etc., which will help them to prepare for higher education. They have lớn study them over a period of two years and sit for AS and A2 examinations respectively at the end of each year. 

An alternative to the A-level is the IB Diploma Programme, which provides qualifications in six or seven subjects, aước ao which mathematics, native language and theory of knowledge (TOK) are mandatory. TOK is a two-year subject which aims to lớn broaden students’ understanding of the interactions among muốn different school subjects. This programme is now available in more than 200 state & independent schools & colleges in the UK.

Students whose first language is not English need lớn take an English language demo like IELTS (International English Language Testing System) before applying lớn any higher education courses. As there are two versions of the IELTS - Academic và General Training — students should ask the institution they are applying to lớn which version is required.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: B

Tạm dịch: 


A. So sánh Chứng chỉ A-cấp độ cùng Cmùi hương trình mang bởi tú tài nước ngoài. 

B. Chuẩn bị mang lại bậc học ĐH sinh hoạt Anh Quốc.

C. Chứng bỏ ra IELTS và dạy dỗ té túc làm việc Anh Quốc.

Chuẩn bị mang lại bậc học tập đại học

Tại Vương quốc Anh, học sinh có khá nhiều cơ hội liên tiếp tiến hành khao khát học vấn sau khoản thời gian giỏi nghiệp trung học đại lý. không chỉ học sinh nước Anh, học viên các nước trên quả đât đang với đã theo đuổi các lịch trình đào tạo và huấn luyện ở bậc ĐH tại Anh để đưa bởi cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ vì các bởi này được reviews rất cao trên toàn thế giới. 

Để chuẩn bị mang lại bậc đại học trên một ngôi trường đại học hoặc cao đẳng sinh hoạt Anh quốc, học viên cần phải có các vnạp năng lượng bằng như A-level hay bởi Tú tài quốc tế (IB).

A-cấp độ - chứng từ giáo dục thêm, là văn uống bởi giỏi nghiệp cấp trung học tập các đại lý cùng được thừa nhận bên trên toàn nhân loại. Học sinc được đề nghị lựa chọn cha hoặc bốn môn nhỏng tân oán, hóa, sinc, địa lý, lịch sử dân tộc... nhằm mục đích giúp chúng ta sẵn sàng đến bậc học tập đại học. Họ yêu cầu học tập các môn này trong tầm 2 năm và thi lấy chứng từ AS cùng A2 khớp ứng vào thời gian cuối tưng năm học.

Văn uống bởi thay thế mang đến A-level là bởi tú tài nước ngoài IB, chứng nhận chuyên môn học vấn ngơi nghỉ 6 hoặc 7 môn học; trong số ấy toán, giờ đồng hồ người mẹ đẻ cùng định hướng về học thức là các môn nên. Lý ttiết về trí thức được học tập vào hai năm nhằm mục đích mở rộng đọc biết của học sinh về việc tương tác giữa các môn học không giống nhau trên ngôi trường. Chương thơm trình hiện nay được thực thi ngơi nghỉ rộng 200 ngôi trường trung học, cao đẳng công lập với dân lập trên Anh quốc.


Học sinh nói giờ bà mẹ đẻ không phải là giờ Anh rất cần được thi lấy chứng từ về ngôn từ Anh nhỏng IELTS trước lúc nộp solo xin học bất kỳ một khóa huấn luyện và đào tạo nào làm việc bậc ĐH. Bài thi IELTS tất cả hai dạng: học thuật (academic) cùng ko học tập thuật (general training). Học đề nghị hỏi ngôi trường chỗ chúng ta nộp solo xem bọn họ cần có chứng chỉ ở dạng thi như thế nào.


Lời giải đưa ra tiết:

1.d

2.c

3.e

4.a

5.b

1. pursue (v) – d. follow something and try to achieve sầu it

(theo xua đuổi - theo một cái nào đấy và cố gắng đã có được nó)

2. appreciate (v) – c. recognise the good qualities of something

(review cao - nhận thấy mọi phẩm hóa học tốt rất đẹp của đồ vật gi đó)

3. respectively (adv) – e. in the order mentioned

(tương xứng - theo máy trường đoản cú vẫn đề cập)

4. mandatory (adj) – a. equired by rules or regulations

(nên - những hiểu biết vày các phép tắc và quy định)

5. broaden (v) – b. increase knowledge or experience

(không ngừng mở rộng - tăng kỹ năng và kiến thức hoặc ghê nghiệm)


Lời giải chi tiết:

1.NG

2.F

3.F

4.F

5.T

1 – NG. In the UK, there are many opportunities for students khổng lồ pursue vocational education.

(Tại Anh, có nhiều thời cơ nhằm học sinh theo xua đuổi bài toán học tập nghề. )

2 – F. Only British students are allowed lớn pursue higher education in the UK.

(Chỉ gồm sinc viên fan Anh mới được phxay theo đuổi nền giáo dục đại học ở Anh. )

3 – F. Mathematics and chemistry are compulsory subjects for the A-cấp độ qualification.

(Toán học với Hóa học là những môn đề nghị mang lại trình độ A-level. )

4 – F. After finishing their A-levels, students have sầu to lớn take part in the IB Diploma Programme.

(Sau Khi dứt trình độ A, sinc viên buộc phải tsi mê gia Chương trình Diploma của IB. )

5 – T. Students whose mother tongue is not English have sầu to lớn take an English language demo.

(Học sinc tất cả giờ người mẹ đẻ không phải là tiếng Anh buộc phải thi một bài bác chất vấn Tiếng Anh.)


Lời giải đưa ra tiết:

1.c

2.e

3.a

4.b

5.d

1. An undergraduate student - c. follows a course of study that leads lớn a bachelor’s degree.

(sinch viên ĐH - sau đó 1 khóa huấn luyện và đào tạo trình độ dẫn đến bởi cử nhân)

2. Distance learning or education - e. allows students to work on their own at trang chính or at the office, and access materials and communicate with tutors & other students over a computer network.

(đào tạo và giảng dạy từ xa - cho phép sinc viên từ thao tác làm việc tận nơi hoặc trên văn uống phòng, tiếp cận những tư liệu với tiếp xúc với thầy giáo và sinc viên khác qua mạng máy tính.)

3. An exchange student - a. goes to a foreign country to study for a period as part of a programme between two institutions.

(sinch viên theo học chương trình đàm phán giảng dạy - đi mang đến một quốc tế nhằm học hành trong một khoảng chừng thời gian nhỏng một trong những phần của một lịch trình thân nhị tổ chức.)

4. A credit-based course - b. allows students khổng lồ manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

(khóa đào tạo theo học tập chế tín chỉ - cho phép sinh viên thống trị quá trình học tập của mình miễn là bọn họ đóng được đầy đủ những khoản theo đề xuất.)

5. The cloud - d. is a network of servers on the Internet, used to lớn store, manage and process data.

 (dịch vụ lưu trữ đám mây - là 1 màng lưới các sever trên Internet, được thực hiện nhằm tàng trữ, thống trị với xử trí dữ liệu.)


Lời giải bỏ ra tiết:

1.b

2.e

3.a

4.f

5.d

6.c

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minc, would you lượt thích lớn start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) b. the best choice for us. Higher education will provide us with more knowledge và critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us to find a job more easily.

Kevin: How about you, Anna, which option (2) e. would you prefer? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) a. I’d rather take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to lớn pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people to pursue further education while working. We can study independently và pay our tuition fees.

Anna: That’s right. I (4) f. prefer online & distance courses. With the development of the Internet, we don’t need khổng lồ be campus-based students. We can work & study simultaneously.

Mai: Is that what we Gọi ‘cloud’ learning?

Anna: Yes. It’s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) d. one more thing to consider is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel to lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) c. there are different choices for us in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, and exchange programmes. We’re so lucky!

Tạm dịch:

Kevin: Chào hồ hết người. Chủ đề đàm đạo của chúng tôi lúc này là đào tạo và huấn luyện thêm. Minch, bạn có nhu cầu bắt đầu?

Minh: À, tôi suy nghĩ trường đại học sau thời điểm tốt nghiệp trung học tập sẽ là việc lựa chọn rất tốt mang đến chúng tôi. Giáo dục đào tạo đại học đang hỗ trợ đến họ những kỹ năng cùng kĩ năng bốn duy phê bình. Ngoài ra, bởi CN sẽ giúp đỡ Cửa Hàng chúng tôi tìm được Việc làm dễ dãi rộng. 

Kevin: Còn bạn, Anna, lựa chọn nào các bạn thích? Các khoá dạy nghề xuất xắc học tập vấn?

Anna: À, Tôi mê thích hầu như khóa huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp. Tôi cho rằng tôi buộc phải một vài kĩ năng để sở hữu được một quá trình trước tiên. Sau đó, tôi rất có thể quyết định coi tôi muốn theo học bởi CN hay là không.

Mai: Tôi hoàn toàn đồng ý cùng với Anna. Lúc bấy giờ còn có các khóa đào tạo và huấn luyện buôn bán thời hạn, chất nhận được thanh hao thiếu niên tiếp tục học hành trong khi làm việc. Chúng ta rất có thể học tập tự do với trả học phí.

Anna: Đúng rồi. Tôi yêu thích các khóa học trực tuyến đường với trường đoản cú xa hơn. Với sự phát triển của Internet, chúng tôi không nhất thiết phải là sinh viên trong khuôn viên. Chúng ta rất có thể thao tác làm việc và học tập đôi khi.

Mai: Đó là loại nhưng mà họ Hotline là "đám mây" học tập tập?

Anna: Vâng. Đó là 1 trong thuật ngữ mới. bên cạnh đó, phần nhiều các khóa huấn luyện phần đông dựa vào ngân sách học phí, đưa về sự linc hoạt hơn vào định kỳ trình của chương trình.

Minh: Một điều nữa cần chăm chú là sự sẵn tất cả của những công tác thảo luận sinh viên. Đây là đa số thời cơ hoàn hảo đến sinch viên đi Bàn bạc nhằm tìm được chi phí khóa học, không ngừng mở rộng kỹ năng hoặc thưởng thức đông đảo nền văn uống hoá bắt đầu.

Kevin: Vậy, tóm lại, có không ít tuyển lựa không giống nhau mang đến chúng ta vào chương trình giáo dục tiếp nối - các khóa đào tạo và huấn luyện tại trường hoặc bên trên đám mây, toàn thời hạn hoặc buôn bán thời gian, cùng những chương trình thảo luận. Chúng tôi khôn xiết may mắn!


Lời giải đưa ra tiết:

1. Why does Minch think that entering university after secondary school is the best choice? 

(Tại sao Minh lại cho rằng theo học ĐH sau khoản thời gian giỏi nghiệp trung học tập là lựa chọn xuất sắc nhất?)

=> Because education will help students to gain more knowledge & critical thinking skills and a bachelor’s degree will help them khổng lồ find a job more easily.

(Bởi vày dạy dỗ đại học sẽ giúp đỡ sinh viên gồm thêm kỹ năng với kĩ năng tư duy phê bình cùng bởi CN để giúp chúng ta tìm được Việc làm cho dễ ợt hơn.)

2. Why does Anna prefer career-based courses? 

(Tại sao Anmãng cầu ưa thích chọn lựa những khoá học phía nghiệp hơn?)

=> Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want to pursue & undergraduate degree or not.

(Bởi do sinh viên cần một số tài năng để sở hữu được một các bước trước lúc bọn họ hoàn toàn có thể ra quyết định coi người ta muốn theo mang bởi đại học hay là không.)

3.

Xem thêm:

What are the modes of attendance mentioned in the conversation? 

(Cách thức tsay đắm gia những khoá học tập được kể trong đoạn hội thoại là gì?)

=> They are campus-based, part-time, full-time, và online.

(Họ là dựa trên cơ sở, bán thời gian, toàn thời hạn, cùng trực đường.)

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? 

(trong số những ưu thế của huấn luyện và giảng dạy trực tuyến đường dựa trên technology năng lượng điện toán thù đám mây là gì?)

=> “Cloud” learning allows students lớn work & study simultaneously.

(Học "Cloud" được cho phép học sinh thao tác cùng học tập mặt khác.)

5. How can credit-based courses benefit students?

(Các khoá học theo học chế tín chỉ có ích đến học viên như vậy nào?)

=> They provide students with more flexible programmes và schedules.

(Họ hỗ trợ đến sinch viên những chương trình và lịch trình linc hoạt hơn.)


- It doesn"t mean that I will get a job easily if I have a university degree but it will open up more options lớn me.

- It is the only way for me khổng lồ follow my dream of being a doctor. If you want lớn get a career, not just a job, you must have sầu a degree which allows you to lớn progress in your career faster than without a degree.

- With degrees, I can track my career, I can work at a higher màn chơi, then I can earn more money.

- Studying for a decree teaches me to be an independent thinker, how khổng lồ work in a team, how lớn communicate well with others...

Tạm dịch:

- Tôi vẫn ra quyết định vào trường đại học sau khoản thời gian xuất sắc nghiệp trung học tập bởi những nguyên nhân sau: 

- Không có nghĩa là tôi sẽ sở hữu được việc có tác dụng một phương pháp tiện lợi nếu tôi có bởi đại học nhưng nó sẽ mở ra thêm nhiều tuyển lựa cho tôi.

- Đó là cách duy nhất để tôi tiến hành khao khát thay đổi chưng sĩ của chính mình. Nếu bạn có nhu cầu tất cả một nghề nghiệp và công việc, bạn đề nghị gồm bởi cấp có thể chấp nhận được các bạn văn minh trong sự nghiệp nkhô cứng hơn nhưng không tồn tại bằng cấp.

- Với bởi cung cấp, tôi rất có thể theo sự nghiệp của chính bản thân mình, tôi hoàn toàn có thể thao tác nghỉ ngơi trình độ cao hơn nữa, sau đó tôi rất có thể tìm được rất nhiều tiền hơn.

- Học một nhan sắc lệnh dạy tôi thành một nhà tư tưởng hòa bình, làm cố gắng nào để triển khai Việc cùng một tổ, có tác dụng cụ như thế nào nhằm giao tiếp giỏi với những người không giống ...


Lời giải chi tiết:

David"s study-abroađ experience (Kinch nghiệm của David ở nước ngoài)

1. Academic level

(Trình độ học tập vấn)

Undergraduate (Đại học)

2. Courses he takes

(Các khóa anh ấy học)

Vietnamese history và economic development

(Lịch sử cả nước và phát triển gớm tế)

3. Staff

(Nhân viên)

Very friendly & helpful

(Rất thân mật cùng giỏi bụng)

4. Programme coordinator

(Điều păn năn cmùi hương trình)

Very organised, knowledgeable và thorough, always available for emergencies

(Rất tất cả tổ chức, tất cả kiến thức với toàn vẹn, luôn tất cả sẵn cho các ngôi trường hợp khẩn cấp)

5. Housing

(Nhà ở)

Lives with a host family, has his own room, comfortable and clean, has Internet

(Sống cùng với mái ấm gia đình phiên bản xứ, tất cả chống riêng rẽ, tiền tiến và sạch sẽ, có Internet)

6. Food

(Thức ăn)

Eats breakfast và dinner with host family, và lunch with Vietnamese fellow students; food – healthy & delicious; has his favourite dishes

(Ăn sáng và bữa tối cùng với gia đình tín đồ phiên bản xứ đọng cùng ăn uống trưa với chúng ta đồng hương cả nước, thức nạp năng lượng – an lành với ngon, gồm món ăn thương yêu của mình)

Audio Script:

Good morning everyone. My name is David. I come from Canada and I have been doine an undergraduate course in Viet Nam for two years. Today I"d like khổng lồ giới thiệu with you my study-abroad experience.

Well, my experience in Viet Nam has been great so far. My classes take place at the University of Social Sciences and Humanities in Hanoi.

I"m taking courses in Vietnamese history và economic development. The faculty staff are very friendly & helpful, and the programme coordinator is very organized, knowledgeable and thorough. He is always available for any emergencies, making sure that I have sầu everything I need.

I live sầu with a host family và have sầu my own room, which is comfortable and clean, và has the Internet.

When I first arrived, I was completely over the moon with everything, but then I realise that I was experiencing a culture shoông chồng. Luckily, I had the support of my host family. Since I came, I"ve been included in all family gatherings & outings. I also took an intensive sầu Vietnamese language course & at the end of the first year, I was able to freely communicate with my host family in Vietnamese. This also helped me integrate with the local culture. Viet Nam is quite a safe country although the roads are a bit dangerous. I was really worried when I used a friend"s motorxe đạp to lớn get around the city.

Things are not expensive sầu here so I can easily live sầu on a student"s budget. I usually eat breakfast and dinner with my host family, & lunch with my Vietnamese fellow students. Vietnamese food is very healthy và delicious, & I have my favourite dishes. I"ll miss my host mum"s cooking very much when I go baông chồng home!

I think this programme of study has been worthwhile. I"ll return home as a much stronger, confident and culturally sensitive person.

Dịch Script:

Chào buổi sáng sớm đều bạn. Tên tôi là David. Tôi tới từ Canada cùng tôi đang theo một khóa đào tạo và huấn luyện đại học ngơi nghỉ VN vào hai năm. Hôm ni tôi ước ao chia sẻ tay nghề học tập nghỉ ngơi nước ngoài.

Vâng, tay nghề của tôi sinh sống đất nước hình chữ S cho tới bây giờ thật tuyệt đối hoàn hảo. Các lớp học tập của tôi được học tập tại trường Đại học Khoa học Xã hội cùng Nhân văn uống TP. hà Nội.

Tôi sẽ theo học các khóa học về lịch sử vẻ vang cả nước với trở nên tân tiến kinh tế tài chính. Các giáo viên vô cùng thân mật và gần gũi và tốt bụng, cùng làm chủ viên lịch trình là vô cùng có tổ chức triển khai, gọi biết cùng điều tỉ mỷ. Anh ấy luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị mang lại ngẫu nhiên trường hợp nguy cấp nào, đảm bảo rằng tôi có đông đảo máy tôi buộc phải.

Tôi sinh sống với cùng 1 mái ấm gia đình chủ nhà cùng bao gồm chống riêng biệt, hiện đại với thật sạch sẽ, và bao gồm Internet.

lúc tôi lần đầu tiên mang đến, tôi sẽ hoàn toàn ngập cả rất nhiều máy, tuy vậy sau đó tôi phân biệt rằng tôi đã từng sang một cú sốc văn hóa truyền thống. May mắn nạm, tôi đang tất cả sự hỗ trợ của gia đình chủ nhà. Kể từ Lúc tôi mang lại, tôi đã có được tụ hội gia đình cùng đi dạo. Tôi cũng đã theo học tập tiếng Việt nâng cao cùng vào thời điểm cuối năm trước tiên, tôi đã có thể tự do thoải mái liên hệ với gia đình bản xứ đọng bởi giờ Việt. Vấn đề này cũng giúp tôi hòa nhập với nền vnạp năng lượng hoá địa phương. toàn quốc là một tổ quốc khá bình yên tuy nhiên số đông tuyến đường sinh hoạt chỗ này hơi nguy khốn. Tôi đã thực thụ lo ngại khi tôi sử dụng xe pháo vật dụng của một fan các bạn để đi vòng xung quanh thị trấn.

Mọi trang bị tại chỗ này ko đắt tiền bởi vậy tôi có thể thuận lợi sống dựa vào chi phí của một sinh viên. Tôi thường xuyên ăn sáng với bữa ăn cùng với gia đình gia chủ, cùng nạp năng lượng trưa với những người chúng ta sinch viên Việt Nam. Thức nạp năng lượng đất nước hình chữ S cực kỳ an lành cùng ngon, với tôi gồm có món nạp năng lượng yêu mếm của tôi. Tôi đang ghi nhớ làm bếp ăn uống của mẹ tôi vô cùng đôi lúc tôi trsống về nhà!

Tôi cho là công tác học này thật trân quý. Tôi sẽ trở về nhà là 1 trong những fan trẻ khỏe, lạc quan với văn uống hoá hơn.


Lời giải bỏ ra tiết:

1.F

2.T

3.NG

4.F

5.T

1 – F. David is a postgraduate student majoring in Vietnamese studies.

(David là 1 sinch viên sau ĐH chuyên về nghiên cứu văn hóa toàn nước.)

2 – T. His host family helped hlặng overcome his culture shoông chồng.

(tổ ấm chủ nhà đã hỗ trợ anh thừa qua cú sốc văn hóa của bản thân mình.)

3 – NG. His host mum taught hyên how to cook Vietnamese food.

(Cô gia chủ dạy dỗ anh ấy làm món ăn uống toàn nước.)

4 – F. He used his own motorbike to lớn get around Ha Noi.

(Anh ấy dùng dòng xe pháo sản phẩm công nghệ của gia chủ anh ấy đi vòng xung quanh Thành Phố Hà Nội.)

5 – T. He will have sầu a better understanding of cultural differences và similarities when he goes back trang chính.

 (Anh ấy đang nắm rõ hơn về việc khác biệt và sự kiểu như nhau về vnạp năng lượng hoá Khi anh ấy về lại quê hương.)


- Studying abroad will cause some anxiety as well as excitement because you have live beyond what is familiar and comfortable. Leaving your familiar ho environment for a foreign one will challenge you in ways that you cannot anticipate Sometimes you have lớn face such a thing as "culture shock” that may make you distressed. Therefore, you should learn as much as possible about the history culture of the country where you are going to. It helps.

Tạm dịch:

Trước khi ra nước ngoài học trên một ngôi trường đại học ở một nước nói giờ đồng hồ Anh, tương đối nhiều quá trình trở ngại cần phải sẵn sàng. Nlỗi là:

- quý khách đề nghị bao gồm điểm số đủ cao nhằm quá qua kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS). Hầu hết các học sinh phần lớn đã đạt được một điểm phổ biến trường đoản cú 5,5 cho 7,5 vào tổng số 9,0, tùy thuộc vào khóa học cùng đại học mà lại họ muốn tham gia.

- Học tập sinh sống quốc tế đang gây ra một vài lo lắng cũng giống như hứng thụ vì các bạn sẽ sinh sống ngoài ra gì sẽ thân thuộc với thoải mái và dễ chịu. Rời ngoài môi trường thân thuộc cho tới một khu vực nước ngoài đã thử thách chúng ta theo các cách bạn cần yếu dự đoán thù. Đôi khi chúng ta phải đối mặt với cùng một điều nhỏng "cú sốc vnạp năng lượng hóa" rất có thể làm cho mình bị căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy, chúng ta nên khám phá càng những càng tốt về văn hóa lịch sử dân tộc của nước nhà nơi bạn sẽ mang lại.


Lời giải chi tiết:

1. I am writing lớn ask for

2. I want khổng lồ consult you about

3. I am worried most

4. I have to take

5. I am eligible to

6. I should send

Dear Kevin,

(1) I am writing khổng lồ ask you for some information & advice on higher education in your country.

I am going lớn finish secondary school this summer & I have sầu been thinking about pursuing higher education in the UK. Here are the points that (2) I want khổng lồ consult you about.

First, what are the university entry requirements for international students in the UK? What (3) I am worried most is my academic qualifications and transcript. As a school leaver, I will be awarded a certificate of secondary school graduation & given a transcript of marks for all subjects. Will that be enough? Do (4) I have sầu to lớn take any university entrance examinations?

In addition, what types of accommodation are available for international students? Some institutions provide accommodation in halls of residence or university houses but how can I find out if (5) I am eligible to apply for accommodation và when (6) I should send my application? What is the rent for each type of accommodation? Is it monthly or weekly paid?

I wish you và your family the best. I look forward to lớn hearing from you soon.

Regards,

Mai

Tạm dịch:

Kevin thân mến,

Tôi viết thỏng yên cầu một vài ban bố và lời khulặng về giáo dục ĐH ngơi nghỉ nước các bạn.

Tôi chuẩn bị chấm dứt lịch trình trung học tập ngày hè này với tôi vẫn suy nghĩ đến việc theo xua nền giáo dục cao học tập trên Anh. Đây là hồ hết điểm nhưng tôi ao ước hỏi chủ kiến chúng ta.

Thứ đọng độc nhất vô nhị, đề xuất nhập học ĐH mang lại sinch viên quốc tế sống Anh là gì? Điều mà lại tôi đề nghị lo lắng độc nhất vô nhị là trình độ chuyên môn học vấn với bảng điểm của tớ. Với tư cách là học sinh ra trường, tôi vẫn cảm nhận giấy chứng nhận xuất sắc nghiệp trung học tập với thừa nhận bảng điểm cho tất cả các môn học tập. Liệu kia gồm đủ không? Tôi phải làm những gì khi đi thi tuyển chọn sinch đại học?

Dường như, đa số các loại nhà tại nào giành riêng cho sinh viên quốc tế? Một số các đại lý cung cấp địa điểm làm việc vào ký kết túc xá hoặc nhà tại trong trường ĐH nhưng mà làm rứa làm sao tôi rất có thể tò mò coi tôi gồm đầy đủ ĐK để đăng ký vị trí làm việc với bao giờ để tôi bắt buộc gửi đơn của tôi? Tiền thuê đến từng các loại nhà ở là gì? Có thanh tân oán các tháng hoặc sản phẩm tuần không?

Gửi lời chúc tới các bạn và mái ấm gia đình. Mong mau chóng nhận thấy phúc đáp từ chúng ta.

Trân trọng,

Mai


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Dear Kevin,

2. I am writing lớn ask for some information và advice on higher education in yo country.

3. What are the university entry requirements for international students in the UK?

4. What types of accommodation are available for international students?

5. I wish you and your family the best. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

6. Regards

Tạm dịch:

Lời chào

Kevin thân mến

Câu mlàm việc đầu

Tôi đang viết thỏng hỏi về ban bố với xin lời khulặng về giáo dục đại học sinh hoạt nước bạn

Thân

Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi máy hai

+ Yêu cầu so với sinh viên quốc tế nhập học nghỉ ngơi Anh là gì?

+ Có mọi loại nhà tại làm sao dành cho sinch viên quốc tế?

Kết thúc thân thiện

Chúc sức mạnh mang lại các bạn cùng gia đình. Mong mau chóng nhận ra phúc âm trường đoản cú bạn

Phần kết

Trân trọng


3. Choose two of the following points about studying abroad. Write an tin nhắn of 160 - 180 words to a friend from another country asking for information & advice. Use the outline in 2. 

(Chọn nhì trong những những chủ thể sau đây về du học tập. Viết email dài 160-180 trường đoản cú cho mình nước ngoài hỏi công bố với xin lời khuim về du học tập. Sử dụng dàn bài bác ờ bài xích tập 2.) 

1. Work experience for career-based courses

2. Tuition fees at colleges & universities

3. Travelling in your host thành phố and country

4. Experiencing culture shoông xã when studying abroad

5. Working part-time

6. Opening a ngân hàng account

7. Surviving the cold & wet weather

8. Visas và other documents

Tạm dịch:

1. Kinh nghiệm thao tác làm việc cho các khóa huấn luyện hướng nghiệp 

2. Học phí tại những trường cao đẳng với đại học

3. Du lịch trong thành phố cùng quốc gia của bạn

4. Trải nghiệm cú sốc vnạp năng lượng hoá khi du học

5. Làm việc phân phối thời gian

6. Msống thông tin tài khoản ngân hàng

7. Sinc tồn trong khí hậu lạnh lẽo với độ ẩm ướt

8. Thị thực với những tài liệu khác


Lời giải chi tiết:

1. 

Dear Susan, 

I am preparing for going to America to study medicine. I don"t think I will have sầu many problems with culture shoông xã, but I should know well about it before I fly. Once I am in America; of course, I will have lớn tace the unfamiliar around me and may feel confused sometimes. 

I am thinking of you now & writing lớn ask you about ways how to lớn giảm giá khuyến mãi with culture shochồng. Tell me please in detail what I should bởi khổng lồ underst& a different culture, how I can get balance in my new life, & what I should learn khổng lồ adapt to lớn it. I have sầu spent a lot of time reading through travel forums, guidebooks, news reports... but what I have sầu read is so general. 

One more thing, Susan, what is the best way to lớn get involved with the local community? What are the cultural activities that often take place there? I will no longer feel culture shock when I am used khổng lồ living in their lifestyle, I think. 

Finally, I wish you và your family the best. I look forward to lớn hearing from you soon. Regards, 

Phương thơm Anh

2. 

Dear Liam, 

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to lớn learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have some questions for you. 

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have sầu khổng lồ submit an application but what other documents are required? How long does it take me lớn obtain my student visa? It is important to lớn plan time lớn wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted to go và leaving may be very cthảm bại together. Second, do 1 have sầu lớn present my financial documents; for example proof of funds, to prove that I am able to pay for my education? And last, vì I need lớn obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have sầu certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring và what I should leave at home? 

I wish you và your family the best. I look forward lớn hearing from you soon. 

Regards, 

Ngoc Minh

Tạm dịch:

1.

Susan thân thích,

Tôi vẫn chuẩn bị quý phái Mỹ nhằm học về dược. Tôi không cho là rằng tôi đang có rất nhiều vụ việc cùng với cú sốc vnạp năng lượng hoá, cơ mà tôi cần hiểu rõ rõ về nó trước khi đến. lúc tôi sống Mỹ; tất yếu, tôi đã nên làm thân quen với phần nhiều điều ko thân quen bao quanh tôi với hoàn toàn có thể đôi lúc cảm giác hoảng sợ.

Trong thời điểm này tôi sẽ suy nghĩ đến các bạn cùng viết thỏng để hỏi bạn về cách có tác dụng thay nào để ứng phó với cú sốc văn hóa truyền thống. Hãy nói mang lại tôi biết chi tiết rất nhiều gì tôi đề nghị làm để hiểu một nền văn hoá không giống, làm sao tôi rất có thể đã đạt được sự cân đối trong cuộc sống đời thường bắt đầu của tôi, với tôi buộc phải học phần đông gì để ham mê nghi với nó. Tôi đã chiếm hữu rất nhiều thời hạn đọc qua các diễn đàn du ngoạn, sách gợi ý, báo cáo tin tức ... dẫu vậy phần đông gì tôi vẫn đọc là quá thông thường phổ biến.

Một điều nữa, Susan, biện pháp tốt nhất nhằm tmê say gia xã hội địa phương thơm là gì? Các vận động vnạp năng lượng hoá hay xảy ra nghỉ ngơi sẽ là gì? Tôi cho là tôi vẫn không còn cảm giác cú sốc văn hoá lúc tôi quen cùng với cuộc sống của họ.

Cuối cùng, tôi ý muốn chúc bạn với gia đình khỏe khoắn. Tôi ước ao nhanh chóng nhận được phúc đáp từ các bạn. Trân trọng,

Phương Anh

2.

Xem thêm: Meaning Of Too Good To Be True Definition And Meaning, Too Good To Be True

Liam thân quí,

Lần trước tôi đã nói với bạn rằng tôi đang suy xét về Việc liên tục học tập cao học tập làm việc Anh. Tôi sẽ ứng tuyển chọn vào một trường ĐH sống London trước đó. Bây tiếng tôi gồm một số trong những câu hỏi cho mình.

Thứ đọng tuyệt nhất, giấy tờ thủ tục xin visa du học tập là gì? Tất nhiên. Tôi bắt buộc nộp đối chọi nhưng nên nộp các sách vở và giấy tờ gì? Tôi yêu cầu xin visa du học tập trong bao lâu? Điều quan trọng là lập kế hoạch thời hạn nhằm ngóng visa bởi thời hạn giữa việc nhận visa cùng thời gian đi có thể vô cùng gần nhau. Thđọng nhị, Tôi cần làm gì nhằm chứng minh tài chính; ví dụ quỹ tín dụng, nhằm chứng minh rằng tôi rất có thể trả tiền cho vấn đề học của tôi? Và sau cùng, tôi gồm cần được gồm Giấy ghi nhận tiêm chủng quốc tế không? Phải chăng tôi đã chống phòng ngừa bệnh cố định trước lúc tôi đi? Chúng là gì? Cuối thuộc, bạn có thể làm cho tôi một list : hồ hết gì tôi cần mang theo với đều gì tôi phải giữ lại làm việc nhà?

Tôi chúc chúng ta và gia đình của khách hàng sức mạnh. Tôi mong mỏi nhanh chóng cảm nhận phúc âm từ bạn.