GETTING STARTED UNIT 3: PEOPLES OF VIETNAM

  -  

Dưới đó là phần khởi đụng của Unit 1, nhằm mục tiêu ra mắt về chủ thể xuyên thấu cũng như giúp cho bạn hiểu đạt được một chiếc chú ý tổng quan tiền về chủ đề. Bài viết cung ứng nhắc nhở giải bài bác tập cùng phần dịch nghĩa nhằm góp các bạn phát âm với làm bài tập xuất sắc hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen và read:

Nghe và đọc

Duong and Nick: Good morning. Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d lượt thích to know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: And where bởi they live?Guide: All over the country. Some groups lượt thích the Tay, Hmong muốn Yao... live sầu mostly in the mountainous regions in the north, và the Cmê mệt, khme, Ede.... live in the central Highl& và some southern provinces.Nick: I see. And vày they speak their own languages?Guide: Yes, và they have their own ways of life, và customs và traditions.Nick: That’s awesome! I’d lượt thích to lớn find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around and tell you some interesting...

Bạn đang xem: Getting started unit 3: peoples of vietnam

Dịch:

Dương cùng Nick: Chào buổi sáng sớm.Hướng dẫn viên: Chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho các em nào?Nick: Vâng, chúng em ước ao biết vài ba diều về những đội văn hóa của nước ta. Dương: Đúng vậy. Có thật là có 54 đội dân tộc ở đất nước bọn họ không?Hướng dẫn viên: Chính xác.Nick: Thật thụ vị! Em tò mò và hiếu kỳ về họ đấy. Nhóm làm sao là lớn nhất vậy?Hướng dẫn viên: À, người Việt (hoặc tín đồ Kinh) tất cả số fan lớn số 1, chỉ chiếm khoảng chừng 86% dân sinh. 53 team không giống được hotline là dân tộc tđọc số.Nick: Và chúng ta sinh sống làm việc đâu?Hướng dẫn viên: Khắp giang sơn. Vài team nlỗi fan Tày, H’ước ao, Dao... sống phần đông nghỉ ngơi rất nhiều khoanh vùng miền núi phía Bắc, cùng người Chăm, Khmer, Ê Đê... sinh sống làm việc Tây Nguim cùng vài ba thức giấc phía Nam.Nick: Em gọi rồi. Và họ nói ngôn ngữ riêng của họ cần không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng chúng ta tất cả giải pháp sống riêng biệt của họ tương tự như phong tục với truyền thống lịch sử riêng biệt.Nick: Thật tuyệt! Em hy vọng tò mò hơn về bọn họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô đang dẫn các em đi vòng xung quanh và nói cho các em nghe vài điều thú vui...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm từ bỏ trái nghĩa cùng với hầu hết tự này vào bài xích đàm thoại

1. boring 2. smallest 3. majority 4. northern 

b. Read the conversation again & answer the questions

Đọc bài xích đàm thoại đợt tiếp nhữa với trả lời rất nhiều câu hỏi

1. Where are Duong & Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What bởi vì they want lớn know?

They want khổng lồ know about the ethnic groups of Vietnam giới.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have sầu the largest population.

5. Do the ehtnic minority peoples have sầu their own customs và traditions?

Yes, they bởi.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try to explain what they mean.

Xem thêm: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Phổ Biến Hiện Nay

Quý Khách hoàn toàn có thể kiếm tìm đầy đủ thành ngữ trong bài xích đàm thoại không? Cố thế lý giải chúng bao gồm nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what somebody toàn thân has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used to show a svào reaction khổng lồ something.3. I see: used to lớn show you underst& what someone said.4. That’s awesome!: Used to express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to lớn make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp. Sử dụng gần như sự việc vào bài bác đàm thoại nhằm đóng phần đông vai ngắn thêm áp dụng thành ngữ trong phần c.

2. Use the words và phrases in the box lớn label each picture.

Sử dụng số đông trường đoản cú cùng các tự vào size dể Hotline thương hiệu từng album.

*

*

1. five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. terraced fields (ruộng bậc thang)3. festival (lễ hội)4. folk dance (điệu múa dân gian)5. open-air market (chợ trời)6. musical instrument (nhạc cụ)7. costume (trang phục)8. stilt house (đơn vị sàn)

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

Hoàn thành hồ hết câu sau với phần lớn trường đoản cú cùng các từ trong khung.

Xem thêm: Tình Hình Thất Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay Nguyên Nhân Và Một Số Giải Pháp

1. ethnic 2. heritage 3. stilt house3. festivals 5. member 6. terraced fields 

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask and answer, using these cues.