TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 5

  -  

a. Where will you be this weekend? Quý Khách đang nơi đâu vào vào ngày cuối tuần này? I think I"ll be in the countryside. Mình nghĩ về mình đã nghỉ ngơi miền quê.

Bạn đang xem: Tiếng Anh Lớp 5 Unit 5


1. Look, listen & repeat (Nhìn, nghe cùng lặp lại)

Cliông chồng tại đây nhằm nghe:

 

*

a) What will you vày this weekend?

I think my family & I will go for a picnic.

Great! That will be a lot of fun.

b) What about you, Tony? Where will you be on Saturday?

I think I"ll be in the mountains.

c) What about you, Phong? Where will you be?

I"ll be at home page.

d) At home? Why?

Because I have khổng lồ study.

Tạm dịch:

a) quý khách hàng đã làm những gì vào vào cuối tuần này?

Mình nghĩ gia đình bản thân cùng bản thân đang đi dã ngoại.

Thật tuyệt! Điều kia sẽ tương đối vui.

b) Còn chúng ta thì sao Tony? quý khách vẫn ở đâu vào sản phẩm Bảy?

Mình suy nghĩ bản thân vẫn nghỉ ngơi bên trên núi.

c) Còn chúng ta thì sao Phong? Bạn vẫn sống đâu?

Mình vẫn ở nhà.

d) Ở công ty ư? Tại sao?

Bởi bởi mình đề xuất học.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Cliông chồng tại đây nhằm nghe:

*

a. Where will you be this weekend?

I think I"ll be in the countryside.

b. Where will you be this weekend?

I think I"ll be on the beach.

c. Where will you be this weekend?

I think I"ll be at school

d .Where will you be this weekend?

I think I"ll be by the sea.

Tạm dịch:

a) quý khách hàng đang nơi đâu vào vào cuối tuần này? Mình nghĩ về mình đã sống miền quê. 

b) Quý Khách sẽ chỗ nào vào cuối tuần này? Mình nghĩ về mình vẫn ở bãi tắm biển.

c) Quý Khách đang ở đâu vào vào ngày cuối tuần này? Mình nghĩ bản thân đang sống ngôi trường.

d) Quý Khách đang nơi đâu vào vào cuối tuần này? Mình suy nghĩ mình vẫn ngay sát biển cả.

Xem thêm: May Gia Công Tại Nhà Cho Các Mẹ, Tuyển Thợ May Gia Công Tại Nhà

3. Let"s talk (Chúng ta thuộc nói)

Hỏi với vấn đáp hầu như câu hỏi về bạn sẽ ở chỗ nào vào vào buổi tối cuối tuần này.

Where will you be this weekend?

I think I"ll be...

Tạm dịch:

Quý khách hàng đang ở chỗ nào vào vào cuối tuần này?

Tôi suy nghĩ tôi sẽ..

4. Listen & tick (Nghe cùng đánh dấu lựa chọn )

Clichồng tại đây để nghe:

*

Đáp án:

1.c 2. a 3. b

Audio script:

1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?

Mai: What day is it tomorrow?

Tony: It"s Saturday.

Mai: Oh, I think I"ll be at the seaside.

2. Nam: Do you want khổng lồ go for a picnic next week?

Linda: Where will it be?

Nam: It"ll be in the mountains.

Linda: Yes, please. That"ll be a lot of fun.

3. Linda: Will you be at home next week?

Phong: Next week?

Linda: Yes.

Phong: I don"t know. Maybe I"ll be in the countryside.

Tạm dịch:

1. Tony: Xin kính chào, Mai. Quý khách hàng đang ở đâu vào ngày mai?Mai: Ngày mai là ngày nào?Tony: Hôm lắp thêm Bảy.Mai: Ồ, tôi suy nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi mặt bờ biển cả.2 Nam: Quý Khách cũng muốn đi dã nước ngoài vào tuần cho tới không?Linda: Nó sẽ ở đâu?Nam: Nó đang nghỉ ngơi bên trên núi.Linda: Vâng. Điều đó sẽ rất vui.3. Linda: Bạn đã ở trong nhà vào tuần tới?Phong: Tuần tới?Linda: VângPhong: Tôi do dự. Có lẽ tôi đang sống nông thôn.

5. Read và match (Đọc cùng nối)

*

Đáp án: 1- c 2-d 3 - a 4-b

Tạm dịch:

1 - c

quý khách đã chỗ nào vào vào cuối tuần này?

 

Tôi nghĩ về tôi đã trong nhà.

2 - d

Mai vẫn nơi đâu vào ngày mai?

 

Cô ấy đang nghỉ ngơi trên bãi biển.

3 - a

Phong đã nơi đâu vào tuần tới?

 

Cậu ấy sẽ ngơi nghỉ bên trên núi.

4 - b

Peter và Linda đã chỗ nào vào thời điểm tháng tới?

 

Họ đang sinh sống gần biển cả.

6. Let"s sing (Chúng ta cùng hát)

Cliông chồng tại đây để nghe:

Where will you be?

Where will you be next weekover,

In the mountains or the countryside?

I think I"ll be in the mountains

Where will you be tomorrow,

At the seaside or at school?

I think I"ll be at the seaside

Where will you be next year,

In Viet Nam or England?

I think I"ll be in England

Tạm dịch:

quý khách vẫn ở chỗ nào vào cuối tuần tới,

Trên núi giỏi miền quê?

Tôi suy nghĩ tôi vẫn sinh hoạt bên trên núi.

quý khách đã nơi đâu vào trong ngày mai,

Ở bãi tắm biển giỏi nghỉ ngơi trường?

Tôi nghĩ tôi đã sinh sống ngay gần biển khơi.

Xem thêm: Cách Chọn Vị Trí Ad Trong Giao Tranh &Bull; Game4V, Nhắm Mục Tiêu Quảng Cáo Đến Các Vị Trí Địa Lý

Bạn vẫn chỗ nào vào khoảng thời gian cho tới,

Tại toàn quốc giỏi sinh sống nước Anh?

Tôi nghĩ về tôi đã sinh sống nước Anh.


Mẹo Tìm câu trả lời nhanh độc nhất vô nhị Search google: "trường đoản cú khóa + backlinks.vn"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK giờ đồng hồ Anh 5 new backlinks.vn"