Lesson 2

     

Hỏi và trả lời gần như câu hỏi về hồ hết môn học tập chúng ta bao gồm nó từ bây giờ : Thường có từng môn học tập bao nhiêu lần trong tuần.

Bạn đang xem: Lesson 2


1. Look, listen và repeat (Nhìn, nghe cùng lặp lại)

Clichồng tại đây nhằm nghe: 

*

a) Hi, Akiko. It"s nice khổng lồ talk lớn you again.

Nice to talk khổng lồ you, too, Nam.

b) Are you at school?

Yes, I am. It"s break time.

c) Are you at school, too?

No, I"m at home page. I"m studying my English lesson.

d) Good for you. How often bởi you have English?

I have it four times a week.

Tạm dịch:

a) Xin xin chào Akiko. Thật thú vui nói khi cthị trấn với chúng ta đợt tiếp nhữa.

Mình cũng thấy thiệt độc đáo lúc thì thầm với chúng ta, Nam à.

b) Quý Khách nghỉ ngơi trường đề nghị không?

Vâng, đúng rồi. Nó là giờ ra chơi/giải lao.

c) quý khách cũng nghỉ ngơi ngôi trường phải không?

Không, bản thân trong nhà. Mình sẽ học tập môn Tiếng Anh.

d) Tốt cho bạn. Bạn thường có môn Tiếng Anh không?

Mình học tập nó bốn lần một tuần lễ.

2. Point and say (Chỉ với đọc)

Click tại đây để nghe:

 

*

a) How often vày you have sầu Music?

I have sầu it once a week.

b) How often vày you have Science?

I have sầu it twice a week.

c) How often vày you have Vietnamese?

I have sầu it four times a week.

d) How often bởi vì you have sầu Maths?


I have sầu it every school day.

Tạm dịch:

a) quý khách thường có môn Âm nhạc không? Mình học tập nó một đợt 1 tuần.

b) quý khách hàng thường có môn Khoa học tập không? Mình học nó nhị lần một tuần lễ.

c) Quý khách hàng thông thường có môn Tiếng Việt không? Mình học nó tứ lần một tuần.

d) quý khách thường có môn Tân oán không? Mình học tập nó hằng ngày học tập.

3. Let"s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi cùng vấn đáp hầu như câu hỏi về số đông môn học bạn gồm nó bây giờ : Thường tất cả từng môn học tập từng nào lần vào tuần.

How many lessons vì you have today?

I have sầu...

How often do you have...?

I have sầu it...

Tạm dịch:

Hôm nay các bạn bao hàm môn học tập gì?

Tôi gồm...

Quý khách hàng thường có môn... mấy lần?

Tôi học nó... .

Xem thêm: Chứng Minh Thơ Ca Bắt Rễ Từ Lòng Người Nở Hoa Nơi Từ Ngữ ", Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Văn

4. Listen and circle a or b (Nghe cùng khoanh tròn a hoặc b)

Click tại đây để nghe: 

*

ĐÁp án: 1a 2a 3b 4a

Tạm dịch:

1. a

Mai has English four times a week.

 

Mai gồm môn Tiếng Anh tứ lần một tuần.

2. a

Nam has four lessons.

 

Nam gồm bốn môn học tập.

3. b

Akiko is on holiday today.

 

Hôm nay Akiko trong kỳ nghỉ.

4. a

Quan has Maths every school day.

 

Quân có môn Toán hằng ngày học tập.

Audio script:

1. Mai: How often bởi vì you have English, Akiko?

Akiko: I have sầu it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often vị you have sầu English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons bởi you have sầu today, Nam?

Nam: I have sầu four: Maths, Vietnamese, Music và PE. How about you? How many lessons vì chưng you have sầu today?

Akiko: Oh, It"s a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It"s nice to have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It"s nice khổng lồ talk lớn you again.

Akiko: Nice to talk to lớn you, too, Mai. Do you have sầu school today?

Mai: Yes, but not now. I"ll go khổng lồ school in the afternoon. How about you?

Akiko: I"m on holiday. How many lessons bởi vì you have sầu today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths và Art.

4. Tony: What subject vì chưng you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often vì chưng you have sầu Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have sầu it only four times a week.

5. Write about you (Viết về em)

1. How many lessons vày you have sầu today?

I have sầu five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

2. What"s your favourite lesson?

It"s Maths.

3. How often bởi vì you have your favourite lesson?

I have sầu it every school day.

4. How often vị you have English?

I have it three times a week.

5. Do you like English? Why? / Why not?

Yes, I vì. Because I can talk to lớn many people from different countries in the World.

Tạm dịch:

1. Hôm ni các bạn có từng nào môn học?

Tôi gồm 5 môn học: Toán thù, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học và Tiếng Anh.

2. Môn học thương mến của người tiêu dùng là gì? Nó là môn Toán thù.

3. Môn học tập yêu quý của doanh nghiệp thông thường có mấy lần? Tôi bao gồm nó hàng ngày học tập.

4. quý khách thường có môn Tiếng Anh mấy lần? Tôi có nó tía lần một tuần.

Xem thêm: Cách Làm Thiệp Handmade Đẹp, 15 Thiệp Handmade Ý Tưởng Trong 2021

5. quý khách mê thích môn Tiếng Anh buộc phải không? Tại sao?/Tại sao không?

Vâng, tôi thích. Bởi vì tôi có thể nói cthị xã với nhiều người tự hầu hết giang sơn không giống nhau bên trên nhân loại.


6. Let"s play (Chúng ta thuộc chơi)

Slap the board (Vỗ vào bảng)

*


Mẹo Tìm lời giải nkhô nóng độc nhất vô nhị Search google: "từ bỏ khóa + backlinks.vn"Ví dụ: "Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK giờ Anh 5 new backlinks.vn"

Chuyên mục: Tổng hợp