Tiếng Anh Lớp 8 Unit 8 Language Focus

  -  

4. Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 8 language focus


Language Focus

● Present progressive - khổng lồ talk about the future

- khổng lồ show changes with get and become

● Comparative và superlative sầu adjectives


Bài 1

Task 1. Read the dialogues. 

(Đọc các đoạn đối thoại sau.)

a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25?

Clerk: Is that Lady of the Lake?

Mrs. Vui: That’s right.

Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.

Mrs. Vui: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 10.40.

b) Mr. Hung: Is the boat from Hai Phong arriving at 10.30?

Clerk: Are you talking about Bright Sky?

Mr. Hung: Yes.

Clerk: It’s arriving on time, sir.

Now make similar dialogues. Use the shipping information. 

(Hãy làm những đối thoại tương tự như, sử dụng bảng thông tin về giờ đồng hồ tàu chạy.)

Phương thơm pháp giải:

Tạm dịch:

a) Bà Vui: Có yêu cầu thuyền cho Đồng Hới tách bến thời điểm 10.25 không?

Tlỗi ký: Có đề nghị là thuyền Nữ hoàng biển cả không ạ?

Bà Vui: Đúng chũm.

Thỏng ký: Tôi khôn xiết nuối tiếc, thưa bà, tuy thế nó đã biết thành hoãn.

Bà Vui: Ồ, không!

Tlỗi ký: Bây giờ đồng hồ, nó đã tránh đi thời điểm 10 giờ 40 phút.

b) Ông Hùng: Thuyền từ TP. Hải Phòng bao gồm mang đến 10:30 không?

Thư ký: Có đề xuất là thuyền Bầu trời xanh không ạ?

Ông Hùng: Đúng nắm.

Thư ký: Nó sẽ đến đúng giờ đồng hồ, thưa ngài.

Lời giải đưa ra tiết:

1. 

You: Excuse me! Is the boat khổng lồ Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk: Is that Good Fortuned?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 13.55.

You: Thank you.

2. 

Mrs Lien: Excuse me! Is the boat to Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk: Are you talking about City of Hue?

Mrs Lien: Yes.

Clerk: It’s leaving on time, madam.

Mrs. Lien: Thank you.

3. 

You: Is the boat lớn Ho Chi Minh City leaving at 11.55?

Clerk: Is that Golden Trail?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, the boy, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 16.20.

4.

Mr. Lam: Is the boat from Ho Chi Minc City arriving at 10.40?

Clerk: Are you talking about Speed of Lights?

Mr. Lam: Yes.

Clerk: I’m sorry, sir, it’s been delayed.

Mr. Lam: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 12.30.

5.

You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk: Are you talking about Diamond Eyes"?

You: Yes.

Clerk: It’s arriving on time.

You: Thank you.

6.

You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk: Is that Stars Above?

You: That’s right.

Clerk: I"m very sorry it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 18.15.

Tạm dịch:

Lịch trình tàu thuyền

Tên bé tàu

Điểm đến

Giờ khởi hành

Trạng thái

Thời gian thế đổi

Nữ hoàng biển cả

Đồng Hới

10.25

Tạm hoãn

10.40

May mắn

Quy Nhơn

11.30

Tạm hoãn

13.55

Thành phố Huế

Nha Trang

11.40

-------------

---------------

Con mặt đường hoàng kim

Thành phố Hồ Chí Minh

11.55

Tạm hoãn

16.20

Tên bé tàu

Điểm xuất phát

Giờ cập bến

Trạng thái

Thời gian nỗ lực đổi

Bầu ttách xanh

Hải Phòng

10.30

--------------

---------------

Tốc độ ánh sáng

Thành phố Hồ Chí Minh

10.40

Tạm hoãn

12.30

Đôi đôi mắt kyên ổn cương

Cà Mau

11.00

---------------

----------------

Những ngôi sao xa

Phụ Quốc

12.00

Tạm hoãn

18.15


Tlỗi ký: Có yêu cầu con thuyền May mắn không?

Bạn: Đúng vậy.

Thỏng ký: Tôi siêu tiếc nuối, nhưng đang nó bị hoãn.

Bạn: Oh, không!

Thư ký: Bây tiếng, nó sẽ tránh đi dịp 13.55.

Bạn: Cảm ơn bạn.

2. Bà Liên: Xin lỗi! Thuyền cho Nha Trang tách bến thời gian 11 giờ đồng hồ 40 đề xuất không?

Tlỗi ký: Ý bà là chiến thuyền Thành phố Huế đúng không nhỉ ạ?

Bà Liên: Đúng cụ.

Thư ký: Nó đang tách bến đúng tiếng, thưa bà.

Bà Liên kết: Cảm ơn những.

3. Bạn: Có yêu cầu cái thuyền mang đến Thành phố Sài Gòn đang tách đi dịp 11.55 ko ạ?

Tlỗi ký: Có yêu cầu con thuyền Con mặt đường hoàng klặng không?

Bạn: Đúng ạ.

Thư ký: Tôi khôn cùng tiếc, cậu nhỏ xíu, cơ mà nó đã bị hoãn.

Bạn: Ồ, không!

Thỏng ký: Bây giờ đồng hồ, nó đã rời đi cơ hội 16,đôi mươi.

4. Ông Lâm: Thuyền tự Thành phố Hồ Chí Minh gồm nên cập cảng dịp 10 giờ đồng hồ 40 không?

Thỏng ký: Ý ông là phi thuyền Tốc độ ánh sáng đúng không ạ ạ?

Ông Lâm: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi khôn xiết tiếc, thưa ông, nó đã biết thành hoãn.

Ông Lâm: Ồ, không!

Thỏng ký: Nó sẽ tới thời điểm 12.30.

Thư ký: Ý các bạn là con thuyền Đôi mắt kyên ổn cương đúng không?

Bạn: Vâng.

Tlỗi ký: Nó sẽ tới đúng giờ đồng hồ.

Bạn: Cảm ơn chúng ta.

6. Bạn: Xin lỗi! Có phải con thuyền tự Phụ Quốc sẽ đến cơ hội 12 giờ không?

Tlỗi ký: Có phải phi thuyền Những ngôi sao 5 cánh xa không?

Bạn: Đúng vậy.

Tlỗi ký: Tôi siêu tiếc, mà lại nó đã biết thành hoãn.

Bạn: Ồ, không!

Thỏng ký: Nó sẽ đến thời gian 18,15.


a. Nam: What are you doing tonight?

Bao: I"m playing (0) table tennis.

b. Uncle Thach: Would you và Lan lượt thích khổng lồ go to the movies?

Hoa: Sorry, we can"t. We (1)_________ homework.

Xem thêm: Gà Đông Tảo Lai Gà Chọi, Gà Lai Đông Tảo, Gà Lai Mỹ Đẹp Giá Rẻ

c. Mrs. Vui: Are you watching the seven o’cloông chồng news?

Mr. Nhat: No. I (2) ________ a program on rainforests.

d. Hoa: I’m going lớn the beach on Saturday.

Lan: Lucky you! I (3) _________ lớn my violin lesson.

e. Mrs. Thoa: Are you free on Sunday afternoon?

Na: No, Mom và I (4) ________ the house.

Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lam: I’m afraid not. I (5)_________ a meeting that afternoon.


Lời giải đưa ra tiết:

(1) are doing

(2) am watching

(3) am going

(4) are cleaning

(5) am having

Tạm dịch:

a. Nam: Quý Khách sẽ làm những gì buổi tối ni thế?

Bảo: Mình đã chơi trơn bàn.

b. Bác Thạch: Cháu với Lan vẫn muốn đi xem phim không?

Hoa: Xin lỗi bác, dẫu vậy chúng con cháu bắt buộc. Chúng con cháu sẽ có tác dụng bài xích tập về công ty.

c. Bà Vui: Ông có vẫn coi tin tức thời gian bảy tiếng không?

Ông Nhật: Không. Tôi đã coi một công tác về rừng mưa nhiệt đới.

d. Hoa: Mình sẽ tới bãi tắm biển vào máy bảy.

Lan: Chúc may mắn! Còn bản thân vẫn học lũ vi-ô-lông.

e. Bà Thoa: Cháu bao gồm rhình họa vào chiều Chủ nhật không?

Na: Không ạ, thời gian đấy chị em và bé sẽ vệ sinh dọn công ty ạ.

f. Nga: Bác hoàn toàn có thể sửa laptop giúp con cháu vào chiều lắp thêm Sáu không?

Ông Lâm: Bác e là ko con cháu ạ. Bác gồm một buổi họp chiều hôm kia.


Task 3. Complete the sentences. Use the verbs & adjectives in the boxes. 

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng động từ bỏ và tính trường đoản cú mang lại vào size.)


get

become

cleaner

cold

dark

tall

weak

a) The boys are getting taller.

b) The old men_____ .

c) We should go home. It_____ .

d) The weather______

e) The students_____ .

f) The school yard_____ .


Lời giải chi tiết:

a. The boys are getting taller.

b. The old men are getting weak.

c. We should go trang chính. It"s getting dark.

d. The weather is becoming cold.

e. The students are becoming better.

f. The school yard is becoming cleaner.

Tạm dịch:

a. Những cậu bé ngày càng trsinh hoạt đề nghị cao hơn nữa.

b. Những người bọn ông béo tuổi ngày càng trsinh hoạt phải yếu hèn rộng.

c. Chúng ta nên về nhà. Ttách đã tối dần.

d. Thời ngày tiết càng ngày càng trnghỉ ngơi bắt buộc giá buốt rộng.

e. Các sinh viên ngày càng trlàm việc nên xuất sắc hơn.

f. Sân ngôi trường càng ngày trnghỉ ngơi đề xuất sạch sẽ hơn.


Bài 4

Task 4. Make comparisons between the đô thị & the country about these things. The adjectives in the box will help you.

(Hãy đối chiếu giữa thành phố cùng nông thôn về rất nhiều điều dưói trên đây. Các tính từ bỏ đến trong size để giúp em.)

busy easy expensive cheap good

bad poor big accessible fresh

 

food

traffic

transport

air

entertainments

medical facilities

schools

electricity

Lời giải bỏ ra tiết:

- The food in the thành phố is more expensive sầu than the food in the countryside. The food in the countryside is cheaper than the food in the đô thị.

- The traffic in the city is busier than the traffic in the countryside.

- Transport in the đô thị is easier than transport in the countryside.

- The air in the countryside is fresher than the air in the đô thị. The air in the city is more polluted than the air in the countryside.

- The entertainments in the city are better than entertainments in the countryside. The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.

- The medical facilities in the city are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

- The schools in the đô thị are better than the schools in the countryside.

- The electricity in the thành phố is better than electricity in the countryside.

Tạm dịch:

- Thức ăn vào thành thị giá cao hơn thức ăn sống nông làng. Thức ăn uống làm việc nông buôn bản rẻ hơn thức ăn uống vào thị thành.

- Giao thông trong thành phố đông đảo rộng đối với giao thông vận tải sinh sống nông xã.

- Giao thông vào thị trấn dễ ợt hơn đối với giao thông sống nông làng mạc.

- Không khí sống vùng nông làng mạc trong lành hơn không gian vào thành thị. Không khí trong thị thành bị ô nhiễm nhiều hơn không gian nghỉ ngơi nông làng mạc.

- Hoạt cồn vui chơi vào thành thị tốt rộng đối với giải trí ngơi nghỉ nông xóm. Các vận động giải trí ở nông xã rất ít hơn những hoạt động giải trí vào tỉnh thành.

- Các bệnh viện vào đô thị dễ dàng tiếp xúc rộng so với những khám đa khoa nghỉ ngơi nông làng mạc.

- Các ngôi trường học tập trong thị thành xuất sắc hơn các ngôi trường sinh sống nông xã.

- Điện vào thị trấn tốt hơn năng lượng điện ngơi nghỉ nông xã.


Task 5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa & the apartment. Use the adjectives in the box.

(Hãy coi các quáng cáo sau. Em hãy so sánh nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng với những hộ căn hộ cao cấp, cần sử dụng tính trường đoản cú mang đến trong form.)


The house is more expensive than the apartment.

The apartment is smaller than the villa.

The villa is the oldest trang chủ.


*


Phương pháp giải:

Dịch thông tin:

Ngôi công ty có mức giá giá thành cao hơn căn hộ chung cư.

Cnạp năng lượng hộ tất cả diện tích nhỏ tuổi hơn biệt thự.

Biệt thự này là căn nhà lâu lăm tốt nhất.

CHO THUÊ

Căn uống hộ tốt đẹp mắt gồm ban công, new chính thức được đưa vào và sử dụng 2 năm, diện tích 30mét vuông, giá dịch vụ thuê mướn 900.000 đồng một tháng.

Số năng lượng điện thoại: 8 4trăng tròn 197

CHO THUÊ

Ngôi nhà hiện đại được vật dụng điều hòa, tất cả sân vườn, còn mới, diện tích 1000m2, giá bán cho mướn 6,6 triệu đ một tháng.

Xem thêm: Các Mẫu Logo Thương Hiệu Đẹp, Chuyên Nghiệp Bởi Sao Kim Branding

Số năng lượng điện thoại: 8 362 341

CHO THUÊ

Biệt thự dễ thương, đã chính thức đi vào sử dụng 5 năm, diện tích 150mét vuông, giá bán cho thuê 7,8 triệu đồng một tháng.