Tin học 12 bài thực hành 1

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (144.77 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Tin học 12 bài thực hành 1

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1TÌM HIÊU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUI. Mục tiêu1. Kiến thức:- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một cơ sở dữ liệu đơn giản.- Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việcđơn giản.- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một cơ sở dữ liệu đơn giản.2. Kỹ năng: Bước đầu hình thành kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụngCSDL.II. Chuẩn bị1. Giáo viên: Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, máy chiếu, phòngmáy.2. Học sinh: SGK tin 12, đồ dùng học tập.III. Tổ chức các hoạt động học tập1. Ổn định tổ chức lớp2. Kiểm tra bài cũ Tiến hành trong quá trình thực hành.3. Tiến trình bài học:Hoạt động của thầy và tròNội dungHoạt động 1: Nội dung thực hành.GV: Giới thiệu Nội dung thực hành.Bài 1:Hoạt động 2: Chia nhóm- Mượn đọc tại chỗ: Xuất trình thẻ mượnGV yêu cầu HS chia nhóm. Mỗi nhóm 4 sách, phiếu mượn sách.HS.
- Mượn về nhà: Xuất trình thẻ mượnHoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tậpsách,phiếu mượn sách (số lượng mượn,GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận để tìm tên sách, tác giả, ngày mượn, ngày trả,hiểu các vấn đề sau:giá tiền…)- Nội quy của thư viện như thế nào?- Sổ theo dõi sách trong kho: số lượng,- Giờ phục vụ (giờ cho mượn, giờ thu tên sách, loại sách, tác giả, ngày xuất bản,hồi)? Quy định mượn/trả sách? Quy ước nhà xuất bản,…một số sự cố (Sách bị cắt xén, sách trả quá - Sổ theo dõi tình hình sách cho mượn: sốVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíHoạt động của thầy và tròNội dunghạn, làm mất sách) khi vi phạm nội quy thì lượng, tên sách, loại sách, tác giả, ngày
xử lý như thế nào?mượn, ngày trả…- Hoạt động mượn/trả sách cần phải có các Bài 2:loại phiếu, thẻ, sổ sách gì?* Quản lí sách gồm các hoạt động nhưHS: Các nhóm tiến hành thảo luận để trả nhập/ xuất sách vào/ ra kho ( theo hóalời các câu hỏi của GV.đơn mua hoặc theo biên lai giải quyết sựBài 2:cố vi phạm mội quy), thanh lí sách ( doGV: Yêu cầu các nhóm hãy liệt kê các sách lạc hậu Nội dung hoặc theo biên laihoạt động mượn/trả sách.giải quyết sự cố mất sách), đền bù sáchHS: Các nhóm thảo luân và trình bày theo hoặc tiền (do mất sách)…các hoạt động chính sau:* Quản lí mượn/trả sách gồm các hoạt* Phục vụ mượn đọc tại chỗ:
động như:- Người đọc: muốn mượn sách thì cần phải -Cho mượn: kiểm tra thẻ đọc, phiếulàm những thủ tục nào? Mỗi lần được mượn, tìm sách trong kho, ghi sổmượn bao nhiêu quyển? khi mượn đọc mượn/trả và trao sách cho học sinhxong, muốn trả lại và mượn sách khác thì mượn .phải làm sao?- Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu- Người thủ thư làm những nhiệm vụ gì?mượn, đối chiếu sách trả và thẻ mượn,*Phục vụ mượn về nhà:ghi sổ mượn/trả, ghi sự cố sách trả quá- Người đọc: muốn mượn sách thì cần phải hạn và hư hỏng (nếu có), nhập sách vềlàm những thủ tục nào? Mỗi lần được kho.mượn bao nhiêu quyển? khi mượn đọc -Tổ chức thông tin về sách và tác giả:xong, muốn trả lại và mượn sách khác thì giới thiệu sách theo chủ đề, chuyên đề,phải làm sao?tác giả, sách mới…Bài 3: Một thư viện cần quản lý các đối


Xem thêm: Làm Sao Để Xóa Tin Nhắn Trên Messenger : 15 Bước (Kèm Ảnh), Cách Xóa Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản Nhất

tượng và thông tin về các đói tượng đóBài 3:như sau:GV: một thư viện cần quản lý những đối * NGƯỜI MƯỢN:tượng nào? Mỗi đối tượng cần quản lý- Số thẻ+ Người thủ thư làm những nhiệm vụ gì?VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíHoạt động của thầy và tròNội dungnhững thông tin gì?- Họ và tênHọc sinh: suy nghĩ làm bài tập 3.- Ngày sinhHS: Liệt kê các đối tượng cần quản lí khi- Giới tínhxây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả- Lớpsách:- Địa cho+ Người đọc: họ tên, ngày sinh, giới- Ngày cấp thẻtính, lớp, địa cho, số thẻ mượn, ngày cấp- Ghi chthẻ, ghi ch .
* SÁCH:+ Sách: mã sách, tên sách, loại sách,- Mã sáchnhà xuất bản, năm xuất bản, giá tiền, mã- Tên sáchtác giả, tóm tắt nội dung sách.- Loại sách+ Tác giả, mã tác giả, họ tên tác giả,- Nhà xuất bản- Năm xuất bảnngày sinh.- Giá tiền- Mã tác giả-Tóm tắt Nội dung* TÁC GIẢ:- Mã tác giả- Họ và tên tác giả- Ngày sinh- Ngày mất (nếu có)- Tóm tắt tiểu sửBài 4:Bài 4:GV: Dựa trên những thông tin thư việncần quản lý, theo em CSDL THƯ VIỆNcủa thư viện trường em cần phải có nhữngbảng nào? Mỗi bảng cần những cột nào?HS: Chia từng đối tượng cho các nhómtìm hiểu các thuộc tính của đối tượng.GV: Gọi các nhóm khác cho ý kiến đónggóp.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíHoạt động của thầy và tròNội dung Bảng TACGIA (thông tin về tác giả)MaTGHoTenNgSinh(Mã tác giả) ( Họ và tên) (Ngày sinh) Bảng SACH (thông tin về sách)MaSach TenSach LoaiSachNXB(Mã(Tên(Loại(Nhà xuấtsách)sách)sách)bản)NgMat(Ngày mất)NamXB(Nămxuất bản)


Xem thêm: Thông Tư 95/2017/Tt-Btc - Chi Tiết Nội Dung Văn Bản

TieuSu( Tóm tắt tiểu sử)GiaTien MaTG NoiDung(Giá(Mã Tác (Tóm tắttiền)giả)Nộidung) Bảng HOCSINH (thông tin về học sinh)Mathe Hoten Ngaysinh Gioitinh Lop Ngaycap diachi+ Bảng Phieumuon:Mathe Sophieu Ngaymuon Ngaycantra Masach Sl_sachmuon+ Bảng HoaDon:Bảng ThanhliSohoadon Masach Sl_thanhliSo_bbtlMasach Sl_thanhli+ Bảng Denbu:So_bbdb Masach Sl_denbu Tien_denbu4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà
* Củng cố- Yêu cầu các nhóm tiếp tục phát triển công việc: từ việc liệt kêcác thông tin về một đối tượng đến chuyển thành thiết kế mộtbảng dữ liệu về đối tượng này.* Hướng dẫn học ở nhà.- HS về nhà ôn lại kiến thức chương 1 và chuẩn bị Nội dung bài tập tiếtsauVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí