Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tính bán kính khoảng của nguim tử can xi biết thể tích của một mol can xi tinc thể bằng 25,87 cm3.

Bạn đang xem: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi

(Cho biết: Trong tinh thể, những nguyên tử can xi chỉ chiếm 74% thể tích, còn sót lại là khe trống).


*

1 mol cất khoảng 6,02.1023nguyên tử đề xuất thể tích của một ngulặng tử can xi là

*


Tính bán kính giao động của ngulặng tử can xi biết thể tích của một mol can xi tinc thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: Trong tinh thể, những nguyên tử canxi chỉ chiếm khoảng chừng 74% thể tích, còn sót lại là khe trống).


Khối lượng riêng của kim loại can xi là một trong , 55 g / c m 3 . Khối lượng mol của nguyên ổn tử canxi là 40 g/mol. Trong tinc thể canxi, những nguim tử là phần đông hình cầu chiếm phần 74% thể tích tinch thể, phần sót lại là khe rỗng. Bán kính nguim tử canxi tính theo lí ttiết là

A. 0,196 nm.

B. 0,185 nm.

C. 0,168 nm.

D. 0,155nm.


Kân hận lượng riêng rẽ của Canxi kim loại là 1 trong những,55g/cm3. Giả thiết rằng trong tinh thể can xi những nguyên ổn tử là số đông hình cầu chiếm phần 74% thể tích của tinch thể, phần còn sót lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên ổn tử can xi tính theo triết lý là:

A. 0,155 nm

B. 0,185 nm

C. 0,196 nm

D. 0,168 nm


Kăn năn lượng riêng của canxi kim loại là 1 trong,55g/cm3. Giả thiết rằng vào tinc thể can xi các nguyên tử là mọi hình cầu chỉ chiếm 74% thể tích tinch thể, phần còn sót lại là khe trống rỗng. Bán kính ngulặng tử canxi tính theo kim chỉ nan là:

A. 0,196nm.

B. 0,185nm.

C. 0,168nm.

Xem thêm: Describe A Website That You Use Regularly, Describe A Website

D. 0,155nm.


Khối hận lượng riêng của can xi kim loại là một trong những,55g/cm3.Giả thiết cho rằng trong tinh thể can xi các nguim tử là mọi hình cầu chiếm 74% thể tích tinch thể , phần sót lại là khe trống rỗng . Bán kính ngulặng tử canxi theo kim chỉ nan là :

A.0,185 nm

B.0,196 nm

C.0,155 nm

D.0,168 nm


Đáp án B

d = mNT /VTT = 0,74. mNT /VTT

⇒ VTT = 4πr3/3 = 0,74. mNT /d = (0,74.40) / (6,02.1023.2,55)

r =

*
= 0,196 nm


Khối hận lượng riêng của can xi sắt kẽm kim loại là 1 trong những,55 g/cm3. Giả thiết rằng, vào tinh thể can xi những ngulặng tử là các hình cầu chiếm 74% thể tích tinch thể, phần còn lại là trống rỗng. Bán kính ngulặng tử can xi theo tính tân oán là:

A. 0,185nm

B. 0,196nm

C. 0,168nm

D.

Xem thêm: Lời Tỏ Tình Đáng Yêu Remix ), Lời Bài Hát Lời Tỏ Tình Đáng Yêu (Remix)

0,155nm


Ngulặng tử Al bao gồm bán kính 1,43 Å và có nguyên ổn tử kân hận là 27u. Khối lượng riêng rẽ của Al bởi bao nhiêu, biết rằng trong tinc thể nhôm những nguim tử chỉ chiếm khoảng 74% thể tích, còn lại là những khe trống?

A. 1,96

B. 2,7

C.3,64

D.1,99


Một các loại tinc thể nguyên ổn tử, có cân nặng riêng biệt là 19,36g/ cm 3 . Trong đó, những nguyên ổn tử chỉ chiếm khoảng 74% thể tích của tinch thể, còn lại là những khe rỗng. Bán kính của nguyên tử là một,44Å.Tính trọng lượng riêng của nguyên ổn tử, trường đoản cú kia suy ra cân nặng mol ngulặng tử.


Kân hận lượng riêng biệt của ngulặng tử là:

D = 19,36.100/74 = 26,16(g/ centimet 3 )

Khối hận lượng của một mol nguyên tử :

M = V.D.N = 4/3π r 3 .D.N = 4/3. 3,14. 1 , 44 . 10 - 8 3 .26,16. 6,022. 10 23 ≈ 197 (g/mol)


Một nhiều loại tinh thể nguyên ổn tử, gồm trọng lượng riêng rẽ là 19,36g/ cm 3 . Trong số đó, các ngulặng tử chỉ chiếm khoảng chừng 74% thể tích của tinc thể, còn lại là các khe trống rỗng. Bán kính của nguyên ổn tử là 1 trong,44Å.Hạt nhân nguyên tử gồm 118 nơtron, nguyên ổn tử kân hận được coi bởi tổng cân nặng proton cùng nơtron. Tính số proton