Tổng Hợp Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 3

  -  
backlinks.vn xin mang đến quý thầy cô giáo với các em học viên tài liệu tổng vừa lòng cấu tạo với trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 3. Đây là tài liệu tìm hiểu thêm đào tạo môn giờ Anh cực kỳ hữu dụng dành riêng cho các thầy giáo viên. Đối với những em học sinh đây đã là tư liệu giúp những em ôn tập cùng củng cụ lại kỹ năng ngữ pháp và từ bỏ vựng tiếng Anh nhằm học giỏi môn tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 3

Tổng hòa hợp bài xích tập Tiếng Anh lớp 3Tổng hòa hợp những đề thi học viên xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 3Bài đánh giá trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (bao gồm đáp án)

Cấu trúc với tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3

NGỮ PHÁP

Các câu hỏi:Câu hỏiCâu trả lờiÝ nghĩaWhat’s your name?My name’s ------Quý khách hàng thương hiệu gì?What’s his/ her name?His name/ her name is ----Anh ấy/ chị ấy tên gì?How old are you?I’m eight.Quý Khách bao nhiêu tuổiHow old is he/ she?He’s/ She’s ten (years old)Anh ấy/ chị ấy bạo nhiêu tuổi?What color is it?It’s blue.Nó màu sắc gì?What color are they?They are red.Chúng color gì?Who’s this/ that?This is/ That is my mother.Ai đây/ Ai đó?What’s this/ that?This is a/ That is a chair.Cái gì đậy/ Cái gì đó?How many books are there?There are five sầu books.Có bao nhiêu ---?Have you got a ----?Yes, I have.No, I haven’t.Quý khách hàng tất cả ---- không?What are you doing?I’m singing.Bạn sẽ làm cho gì?Can you swim?Yes, I can.No, I can’t.quý khách có thể bơi không?What can you do?I can ride a bike.Bạn có thể làm gì?Where is the computer?It’s on the desk.---- sống đâu? (số ít)Where are the bags?They are on the table.---- ngơi nghỉ đâu? (số nhiều)How are you?I’m fine.quý khách khỏe không?How is he/ she?He’s/ She’s fine.Anh ấy/ chị ấy khỏe mạnh không?What is he/ she doing?He is/ She is swimming.Anh ấy/ Cô ấy sẽ có tác dụng gì?Do you lượt thích ---?Yes, I vì.No, I don’t.quý khách hàng bao gồm thích --- không?Whose is this?It’s Simon’s.Cái này của ai?Whose are they?They are Simon’s.Những tính năng này của ai?

** Các cấu trúc:1. I have sầu got ---- = I’ve got ---- Tôi có ---- I haven’t got --- Tôi không có ---- Ex: I’ve got a lot of books./ I’ve got a bike.I haven’t got a computer.2. He has/She has got ---- = He’s/ She’s got --- Anh ấy/ Chị ấy bao gồm --- He hasn’t/ She hasn’t got --- Anh ấy ? Chị ấy không có ---Ex: He’s got a car./ She has got a big house.He hasn’t got a ball.3. This + danh tự số ít: chiếc --- này This door: loại cửa ngõ nàyThat + danh trường đoản cú số ít: chiếc --- kia That window: cái cửa sổ kiaThese + danh trường đoản cú số nhiều: các chiếc --- này These doors: những cái cửa ngõ nàyThose + danh từ bỏ số nhiều: các chiếc --- tê Those windows: các cái hành lang cửa số kia4. I can ---/ I can’t ---: Tôi bao gồm thể/ Tôi cần thiết I can ride a bike./ I can’t swim.5. I lượt thích ---/ I don’t lượt thích ---: Tôi thích/ Tôi ko thích I lượt thích táo bị cắn dở but I don’t lượt thích orange.

Xem thêm: 9+ Loại Bột Sữa Bột Pha Trà Sữa Là Gì? Cách Pha Trà Sữa Bằng Bột Sữa

6. It’s mine/yours: Nó của tôi/ của bạn This toy is mine./ This toy is yours.

TỪ VỰNG

* Số đếm (Numbers)- one - eleven - twenty-one- two - twelve sầu - twenty-two- three - thirteen- four - fourteen- five - fifteen - thirty- six - sixteen - forty- seven - seventeen - fifty- eight - eighteen - sixty- nine - nineteen - seventy- ten - twenty - eighty- ninety- one hundred* Màu sắc (Colors)- xanh - pink- green - purple- orange - red- yellow - black- Trắng - brown- grey* Trường lớp- book - chair - eraser- pen - pencil - table- desk - notebook - pencil case- ruler - bag - board- bookcase - cupboard - teacher- pupil* Đồ nghịch (Toys)- ball - xe đạp - robot- car - computer - kite- doll - train - camera- computer game - watch* Vị trí- in - on- under - next to* Người trong gia đình- mother = mummy - father = daddy- brother - sister- grandmother = grandma - grandfather = grandpa- cousin - baby* Từ miêu tả- old - young- ugly - beautiful- happy - sad- fat - thin- long - short- big - small- clean - dirty* Con đồ (Pets)- bird - cat- dog - fish- horse - mouse- duông xã - chicken* Cơ thể (Body)- face - ears - eyes- mouth - nose - teeth- head - foot/ feet - hand- arm - leg - neck- shoulder - hair - tail* Động đồ gia dụng (Animals)- crocodile - elephant - giraffe
- hippo - monkey - snake- tiger - lion - bear- dolphin* Quần áo (Clothes)- jacket - shoes - skirt- socks - trousers - T-shirt- shirt - dress - sweater- hat - jeans - shorts* Hoạt động- play football - play basketball - play tennis- play badminton - play the piano - play the guitar- swyên ổn - ride a bike - watch TV- read book - listen khổng lồ music - fly- drive - ride - walk- dance - sing* Phương một thể đi lại- boat - bus - helicopter- lorry - motorxe đạp plane- xe đạp - car* Phòng vào đơn vị, đồ đạc và vật dụng trong nhà- living room - bedroom - bathroom- dining room - hall - kitchen- clock - lamp - mat- mirror - phone - sofa- armchair - bath - bed- picture - TV - room* Thức ăn- táo bị cắn - banana - orange- burger - cake - chocolate- ice-cream

BÀI TẬP

I. Tìm và sửa lỗi trong những câu sau:1. My mother are forty-five sầu.2. I playing badminton.3. There are three room in my house.4. Who is this? – It’s Stella’s.5. How many desk are there in your classroom?II. Viết thắc mắc mang lại phần đa câu vấn đáp sau:1. -------------------------------------------------------? - This is my cousin.2. -------------------------------------------------------? - The television is on the table.3. -------------------------------------------------------? - There are five sầu rooms.5. -------------------------------------------------------? - I can cook.6. --------------------------------------------------------? - I’m playing the piano.7. -------------------------------------------------------? - My mother is forty.8. -------------------------------------------------------? - I’m nine years old.
9. -------------------------------------------------------? - It’s my hat.10. -------------------------------------------------------? - This is a clock.11. -----------------------------------------------------? - It’s yellow.

Xem thêm: Ngày Thứ Ba Tiếng Anh Là Gì ? Ngày Trong Tuần Trong Tiếng Anh

III. Hoàn thành đối thoại sau:A: ---------------------. I’m Hoa. ------------------------------------?B: ---------------------, Hoa. My name ---------------- Lien. ---------------------------------------?A: I’m fine. ----------------------------. And you?B: --------------------. Thanks.IV. Trả lời các câu hỏi sau về lên tiếng của bạn:1. What’s your name? --------------------------------------------------------------2. How old are you? -----------------------------------------------------------------3. How many brothers/ sisters vì chưng you have? I have ---------------------------------------------------------4. How old is your brother/ sister? -----------------------------------------------------5. What is your favorite toy? -----------------------------------------------------------6. How many rooms are there in your house? There are ----------------------------7. What color is your bag? --------------------------------------------------------------8. Have you got a bike? -----------------------------------------------------------------9. What are you doing? -----------------------------------------------------------------10. What can you do? ------------------------------------------------------------------V. Ghxay các các tự bên cột A với cột B để tạo nên thành câu tất cả nghĩa: A B1. My mother a. twelve sầu years old.2. She is b. a cupboard in my room.3. There are c. this ball?4. There is d. is cooking in the kitchen.5. How many desks e. your shoes?6. Whose is f. is he?
7. What color are g. three bedrooms in my house.8. How old h. lượt thích ice-cream9. Has he i. are there?10. I don’t j. got a train?