Trắc Nghiệm Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

  -  

Trắc nghiệm Toán lớp 10 học kì 1 bao gồm đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tân oán lớp 10 học kì 1. Tài liệu gồm 640 thắc mắc trắc nghiệm gồm giải đáp góp học viên núm chắc chắn được kiến thức và kỹ năng môn Toán thù lớp 10 trong học tập kì 1. Mời chúng ta cùng xem thêm để ngày dần tiếp thu kiến thức giỏi rộng với đã đạt được công dụng cao trong những kì thi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 học kì 1 có đáp án


Để nhân tiện hiệp thương, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về đào tạo và học tập những môn học tập lớp 10, backlinks.vn mời những thầy giáo viên, các bậc phú huynh và các bạn học viên truy vấn nhóm riêng biệt dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất ý muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô cùng chúng ta.


PHẦN I. ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

BÀI 1: MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

Câu 1. Trong những câu sau, câu như thế nào là mệnh đề?

A) 15 là số nguyên ổn tố  B) a + b = c
C) x2 + x = 0  D) 2n + 1 phân chia không còn mang đến 3

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “14 là số ngulặng tố” là mệnh đề:

A) 14 là số nguyên ổn tố  B) 14 phân tách không còn mang lại 2
C) 14 không hẳn là thích hợp số  D) 14 phân tách hết mang lại 7

Câu 3. Câu làm sao tiếp sau đây sai?

A) 20 chia không còn mang lại 5  B) 5 phân chia không còn mang lại 20
C) đôi mươi là bội số của 5  D) Cả a, b, c mọi sai

Câu 4. Câu làm sao sau đây đúng? Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề: “5 + 4 = 10” là mệnh đề:

a) 5 + 4 b) 5 + 4 > 10
c) 5 + 4 ≤ 10  d) 5 + 4 ≠10

Câu 5. Trong các câu sau, câu nào chưa hẳn là mệnh đề?

a) 5 + 2 = 8  b) x2 + 2 > 0
c) 4 - √17 > 0  d) 5 + x = 2

Câu 6. Trong những mệnh đề sau mệnh đề như thế nào sai?

a) Nếu “5 > 3” thì “7 > 2”


b) Nếu “5 > 3” thì “2 > 7”

c) Nếu “π > 3” thì “π 2 = a2 + 2ab + b2” thì “x2 + 1 > 0”.

Câu 7. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

a) Nếu “33 là phù hợp số” thì “15 chia không còn đến 25”

b) Nếu “7 là số nguyên ổn tố” thì “8 là bội số của 3”

c) Nếu “đôi mươi là đúng theo số” thì “6 phân chia hết cho 24”

d) Nếu “3 + 9 = 12” thì “4 > 7”.

Xem thêm: Giải Toán Trên Mạng - 1M2 Bằng Bao Nhiêu Cm2, Mm2, Km2

Câu 8. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao gồm mệnh đề đảo đúng?

a) Nếu a cùng b phân tách không còn mang đến c thì a + b chia không còn mang đến c

b) Nếu nhị tam giác bắng nhau thì gồm diện tích bằng nhau

c) Nếu a phân tách hết mang đến 3 thì a chia không còn mang đến 9

d) Nếu một vài tận thuộc bằng 0 thì số kia phân chia không còn mang đến 5.

Câu 9. Trong các mệnh đề tương tự tiếp sau đây, mệnh đề nào sai?

a) n là số nguyên ổn lẻ n2 là số lẻ

b) n chia hết cho 3 tổng các chữ số của n phân chia không còn cho 3

c) ABCD là hình chữ nhật AC = BD

d) ABC là tam giác phần đông AB = AC cùng  = 600.

Câu 10. Trong những mệnh đề sau, search mệnh đề sai?

a) – π π2   b) π π2 
c) √23 2√23  d) √23 (-2)√23

Câu 11. Xét câu: P(n) = “n phân tách không còn mang đến 12”. Với giá trị làm sao của n dưới đây thì P(n) là mệnh đề đúng?


a) 48  b) 4  c) 3  d) 88

Câu 12. Với cực hiếm thức làm sao của biến x dưới đây thì mệnh đề chưa vươn lên là P(x) = “x2 – 3x + 2 = 0” đổi mới một mệnh đề đúng?

a) 0  b) 1  c) –1  d) –2

Câu 13. Mệnh đề đựng biến: “x3 – 3x2 +2x = 0” đúng với cái giá trị của x là?

a) x = 0, x = 2 b) x = 0, x = 3

c) x = 0, x = 2, x = 3 d) x = 0, x = 1, x = 2

Câu 14.

Xem thêm: Bonus Nghĩa Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Loại Tiền Thưởng Bonus

Cho hai mệnh đề: A = “∀ x ∈ R: x2 – 1 ≠0”, B = “∃n ∈ Z: n = n2”. Xét tính đúng, không đúng của hai mệnh đề A cùng B?

A) A đúng, B sai  B) A không nên, B đúng
C) A ,B phần nhiều đúng  D) A, B đông đảo sai

Câu 15. Với số thực x ngẫu nhiên, mệnh đề như thế nào sau đây đúng?

A) ∀ x, x2 ≤ 16 x ≤ ± 4  B) ∀ x, x2 ≤ 16 – 4 ≤ x ≤ 4
C) ∀ x, x2 ≤ 16 x ≤ – 4, x ≥ 4  D) ∀ x, x2 ≤ 16 – 4

Câu 16: Cho x là số thực, mệnh đề làm sao dưới đây đúng?

a,

*

c.

*

d,

*

Câu 17: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

a,

*

b,

*


c. Phủ định của mệnh đề “

*
” là mệnh đề “
*

d. Phủ định của mệnh đề “

*
” là mệnh đề “
*

Câu 19: Trong các câu tiếp sau đây, câu làm sao sai?

a. Phủ định của mệnh đề “

*
” là mệnh đề “
*

b. Phủ định của mệnh đề “

*
phân chia không còn mang lại 4” là mệnh đề “
*
ko phân chia hết cho 4”