Giải toán trên mạng

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trung bình cộng của nhì phân số là(frac512).Phân số trước tiên hơn phân số thiết bị hai(frac16). Tìm phân số trước tiên.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng


*

Tổng của hai phân số là :

(frac512.2=frac1012)

Số bé là :

(left(frac1012-frac16 ight):2=frac13)

Số lớn là :

(left(frac1012+frac16 ight):2=frac12)

Đ/S:


*

Tổng của nhị phân số đó là:

(frac512.2=frac56)

Phân số thứ nhất là:

(left(frac56+frac16 ight):2)(=frac12)

Đáp số:(frac12)


Tổng của hai số là :

(frac512 imes2=frac56)

Phân số trước tiên là :

(left(frac56+frac16 ight):2=frac12)

Phân số thứ nhị là :

(frac56-frac12=frac13)

Đáp số : số thứ nhất :(frac12)

số sản phẩm công nghệ hai : (frac13)


Trung bình cộng của 2 phân số là :

5/12 * 2 = 5/6

Phân số đầu tiên là :

( 5/6 + 1/6 ) : 2 = 1/2

Đ/S : 1/2


Tổng của 2 phân số là :

5/12 : 2 = 10/12

Số nhỏ nhắn là :

( 10/12 - 1/6 ) : 2 = 1/3

Số Khủng là :

( 10/12 + 1/6 ) : 2 = 1/2


Tong 2 phan so: 5/12.2=10/12

So be:<10/12-1/6>.2=1/3

So lon:<10/12+1/6>:2=1/2

Dap so:SB:1/3

SL:1/2

Chuc ban hoc gioi nhoa


Tổng của 2 phân số là:

(frac512)x(2)(=)(frac1012)

Số bé bỏng là:

((frac1012)(-)(frac16))(:)(2)(=)(frac13)

Số Khủng là:

(frac13)(+)(frac16)(=)(frac12)

Đáp số:(frac12)

ae ủng hộ nha .bị âm rùi


Trung bình cùng của nhị phân số bởi 2 (frac45),phân số thiết bị nhị rộng phân số đầu tiên là 1(frac34). Tìm phân số trang bị nhị.


Trung bình cộng của hai phân số bởi 2(frac45),phân số trang bị nhị hơn phân số đầu tiên là 1(frac34). Tìm phân số vật dụng nhị.


Trung bình cùng của cha phân số bằng(frac3190). Nếu tăng phân sốtrang bị nhị lên gấp rất nhiều lần lần thì trung bình cùng của bọn chúng bằng(frac2345). Biết phân số thiết bị nhị rộng phân số thiết bị tía là(frac215). Tìm phân số trước tiên.


Bài 1: Từ các số 0, 3, 2 lập được từng nào số tất cả 3 chữ số khác biệt ?

Bài 2: Trên 1 đoạn đường 1km, người ta trồng cây 2 bên mặt đường, biện pháp 20m tLong 1 cây( nghỉ ngơi nhì đầu đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó gồm bao nhiêu cây ?

Bài 3: Trung bình cùng của 2 phân số bằng(frac57). Nếu vội vàng phân số đầu tiên lên gấp đôi thì vừa đủ cộng của chúng bằng(frac34). Tìm phân số trước tiên.

Xem thêm: 15 Mẫu Thiệp Mời Tiệc Tất Niên Cuối Năm Hay Nhất 2020, Mẫu Thiệp Mời Tất Niên

Bài 4: Trung bình cùng 3 số bằng 150. Trong số đó số thứ nhất hơn số thứ nhị 15 đơn vị chức năng cùng kém nhẹm số đồ vật bố 12 đơn vị chức năng. Tìm số lắp thêm bố.

Bài 5: Trung bình cộng của 2 phân số bằng(frac149). Nếu tăng phân số lắp thêm nhì gấp 4 lần thì vừa đủ cộng của chúng bằng(frac9118). Tìm phân số thứ nhất.

Bài 6: Trung bình cộng cha số bởi 180. Số đầu tiên gấp rưỡi số máy nhì cùng bằng(frac35)số sản phẩm công nghệ bố. Tìm số thứ nhất.

Xem thêm: To Run Out Of Là Gì - Nghĩa Của Từ Run Out Trong Tiếng Việt

Bài 7: Trung bình cộng của tử số cùng mẫu mã số của 1 phân số bằng 16. Nếu cấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1. Tìm phân số đang mang lại.

Bài 8: Trong vỏ hộp tất cả số bi màu rubi những gấp 4 lần số bi red color. Biết số bi màu đá quý nhiều hơn số bi màu đỏ là 75 viên. Hỏi vào vỏ hộp bao gồm toàn bộ bao nhiêu viên bi ?