60 từ vựng tiếng anh lớp 3 quan trọng dành cho bé có phiên

  -  

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 đặc biệt giành cho nhỏ bé có phiên âm đầy đủ

Với các bé bỏng sống giới hạn tuổi lớp 3, điều đặc trưng nhất lúc học giờ đồng hồ Anh đó là niềm ngưỡng mộ cùng hứng thụ có tác dụng quen thuộc một ngôn ngữ new. Vì vậy, vấn đề chọn lọc đông đảo trường đoản cú vựng tương xứng, dễ dàng, dễ dàng ghi nhớ, dễ dàng nắm bắt bắt buộc quan trọng chăm chú. Hiểu được tâm lý kia, Shop chúng tôi đã kiến tạo một bộ Từ vựng tiếng Anh lớp 3 quan trọng cho các bé nhằm “méc nước” cho mình ngay lập tức bây giờ!

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 3 về Màu sắc

*
*
*
*
*
*
*
*
Học tự vựng Tiếng Anh lớp 3 kết quả theo công ty đề

Người trong gia đình

– mother = mummy – father = daddy

– brother – sister

– grandmother = grandma – grandfather = grandpa

– cousin – baby

Con đồ vật (Pets)

– bird – cat

– dog – fish

– horse – mouse

– duck – chicken

Động vật (Animals)

– crocodile – elephant – giraffe

– hippo – monkey – snake

– tiger – lion – bear

– dolphin

Cơ thể (Body)

– face – ears – eyes

– mouth – nose – teeth

– head – foot/ feet – hand

– arm – leg – neck

– shoulder – hair – tail

Quần áo (Clothes)

– jacket – shoes – skirt

– socks – trousers – T-shirt

– shirt – dress – sweater

– hat – jeans – shorts

Hoạt động

– play football – play basketball – play tennis

– play badminton – play the piano – play the guitar

– swyên ổn – ride a xe đạp – watch TV

– read book – listen khổng lồ music – fly

– drive sầu – ride – walk

– dance – sing

Pmùi hương luôn thể đi lại

– boat – bus – helicopter

– lorry – motorxe đạp plane

– xe đạp – car 

Phòng trong công ty, đồ đạc và vật dụng trong nhà

– living room – bedroom – bathroom

– dining room – hall – kitchen

– cloông chồng – lamp – mat

– mirror – phone – sofa

– armchair – bath – bed

– picture – TV – room

Thức ăn

– táo Apple – banana – orange

– burger – cake – chocolate

– ice-cream

Các mẫu câu Tiếng Anh lớp 3 trung tâm cả năm

* Các câu hỏi:

Câu hỏiCâu trả lờiÝ nghĩa
What’s your name?My name’s ——quý khách hàng thương hiệu gì?
What’s his/her name?His name/her name is —-Anh ấy/ chị ấy thương hiệu gì?
How old are you?I’meight.

Bạn đang xem: 60 từ vựng tiếng anh lớp 3 quan trọng dành cho bé có phiên

quý khách từng nào tuổi
How old is he/she?He’s/She’sten(years old)Anh ấy/ chị ấy bạo nhiêu tuổi?
What color is it?It’sblue.Nó color gì?
What color are they?They arered.Chúng màu sắc gì?
Who’s this/that?This is/That ismy mother.Ai đây/ Ai đó?
What’s this/that?This is a/That is achair.Cái gì đậy/ Cái gì đó?
How manybooksare there?There arefive sầu books.Có từng nào —?
Have you got a —-?Yes, I have.No, I haven’t.quý khách hàng bao gồm —- không?
What are you doing?I’msinging.quý khách đã làm gì?
Can youswim?Yes, I can.No, I can’t.Quý Khách có thể tập bơi không?
What can you do?I canride a bike.quý khách hàng rất có thể làm cho gì?
Where is thecomputer?It’son the desk.—- nghỉ ngơi đâu? (số ít)
Where are thebags?They areon the table.—- sinh sống đâu? (số nhiều)
How are you?I’m fine.quý khách hàng khỏe mạnh không?
How is he/she?He’s/She’s fine.Anh ấy/ chị ấy khỏe không?
What is he/she doing?He is/She isswimming.Anh ấy/ Cô ấy đang có tác dụng gì?
Do you like —?Yes, I vì.No, I don’t.Quý Khách có ham mê — không?
Whose is this?It’s Simon’s.Cái này của ai?
Whose are they?They are Simon’s.Những cái này của ai?

** Các cấu trúc:

1.I have sầu got —- = I’ve sầu got —-Tôi tất cả —-

I haven’t got —Tôi không có —-

Ex: I’ve sầu got a lot of books./ I’ve sầu got a bike.

I haven’t got a computer.

2. He has/She has got —- = He’s/She’s got —Anh ấy/Chị ấy tất cả —

He hasn’t/She hasn’t got —Anh ấy ? Chị ấy không tồn tại —

Ex: He’s got a car./ She has got a big house.

He hasn’t got a ball.

Xem thêm: Mẫu Kịch Bản Giáng Sinh 2019 Hay, Vui Tươi, “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta”

3.This + danh từ số ít: loại — nàyThis door: loại cửa này

That + danh từ bỏ số ít: chiếc — kiaThat window: mẫu hành lang cửa số kia

These + danh từ số nhiều: các cái — nàyThese doors: những cái cửa ngõ này

Those + danh từ số nhiều: những cái — kiaThose windows: những chiếc cửa sổ kia

4.I can —/I can’t —: Tôi gồm thể/Tôi ko thểI can ride a bike./ I can’t swim.

5. I lượt thích —/ I don’t like —: Tôi thích/Tôi không thíchI lượt thích táo but I don’t lượt thích orange.

6. It’s mine/yours: Nó của tôi/ của bạn This toy is mine./ This toy is yours.

Đề ôn tập Từ vựng + Ngữ pháp Tiếng Anh 3 cả năm

I.Tìm với sửa lỗi trong số những câu sau:

1. My mother are forty-five.

2. I playing badminton.

3.There are three room in my house.

4. Who is this? – It’s Stella’s.

5. How many desk are there in your classroom?

II.Viết thắc mắc mang đến hầu như câu trả lời sau:

1. ——————————————————-? – This is my cousin.

2. ——————————————————-? – The television is on the table.

3. ——————————————————-? – There are five rooms.

4. ——————————————————-? – I can cook.

5. ——————————————————–? – I’m playing the piano.

6. ——————————————————-? – My mother is forty.

7. ——————————————————-? – I’m nine years old.

8. ——————————————————-? – It’s my hat.

9. ——————————————————-? – This is a clochồng.

10. —————————————————–? – It’s yellow.

III. Hoàn thành đối thoại sau:

A: ———————. I’m Hoa. ————————————?

B: ———————, Hoa. My name —————- Lien. —————————————?

A: I’m fine. —————————-. And you?

B: ——————–. Thanks.

IV.Trả lời đa số thắc mắc sau về đọc tin của bạn:

1. What’s your name? ————————————————————–

2. How old are you? —————————————————————–

3. How many brothers/ sisters bởi vì you have? I have sầu ———————————————————

4. How old is your brother/ sister? —————————————————–

5. What is your favorite toy? ———————————————————–

6. How many rooms are there in your house? There are —————————-

7. What color is your bag? ————————————————————–

8. Have you got a bike? —————————————————————–

9. What are you doing? —————————————————————–

10. What can you do? ——————————————————————

V.Ghnghiền đa số cụm từ bỏ bên cột A cùng với cột B nhằm tạo nên thành câu gồm nghĩa:

A B

1. My mother a. twelve years old.

2. She is b. a cupboard in my room.

3. There are c. this ball?

4. There is d. is cooking in the kitchen.

5. How many desks e. your shoes?

6. Whose is f. is he?

7. What color are g. three bedrooms in my house.

Xem thêm: Tải Nhạc Mp3 Hay Trực Tuyến, Tải Nhạc Hot Miễn Phi Nhanh Nhất

8. How old h. like ice-cream

9. Has he i. are there?

10. I don’t j. got a train?

Đáp án Đề ôn tập Từ vựng + Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 cả năm

I. Tìm cùng sửa lỗi Một trong những câu sau:

1 – are thành is;

2 – I thành I am hoặc I’m;

3 – room thành rooms;

4 – Who thành What;

5 – desk thành desks

II. Viết câu hỏi mang lại các câu trả lời sau:

1 – Who is this?

2 – Where is the television?

3 – How many rooms are there?

4 – What can you do?

5 – What are you doing?

6 – How old is your mother?

7 – How old are you?

8 – Whose is that hat?

9 – What is this?

10 – What colour is it?

III. Hoàn thành đối thoại sau:

A: ———Hello—–. I’m Hoa. ——-What is your name————?

B: ——–Hi——–, Hoa. My name ——is—- Lien. ———How are you————–?

A: I’m fine. ————–Thanks/ Thank you————–. And you?

B: ————-I am ok/ I am fine——-. Thanks.

IV. Trả lời những thắc mắc sau về ban bố của bạn:

1. What’s your name? ———–My name is Le———-

2. How old are you? ———-I am nine years old————-

3. How many brothers/ sisters bởi you have? I have sầu ———-one brother———

4. How old is your brother/ sister? ————He is twelve sầu years old—————-

5. What is your favorite toy? ————–It is a teddy bear———

6. How many rooms are there in your house? There are ——four rooms——–

7. What color is your bag? —————it is blue———-

8. Have sầu you got a bike? ————–Yes, i have————–

9. What are you doing? ————–I am reading a comic book———–

10. What can you do? —————I can skate—————-