Tự tạo hiển thị sản phẩm theo danh mục woocommerce

  -  
Trang chủ / Làm Website - Làm thế nào để tôi làm một Web Wordpress trực tuyến?? / Cách hiển thị danh mục trong Website WooCommerce
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đoạn mã trên xác định đối tượng được truy vấn hiện tại, định nghĩa ID nó là $ Parentid. Nó sử dụng get_terms () để xác định thuật ngữ với mục hiện được truy vấn là bản gốc. Đối với mỗi thuật ngữ, nó sẽ hiển thị hình ảnh danh mục thông qua sử dụng WooCommerce_subcatgeory_thumbnail () , theo sau là tên danh mục ở liên kết đến kho lưu trữ.

Bạn đang xem: Tự tạo hiển thị sản phẩm theo danh mục woocommerce

Ở thư mục plugin bên bạn, tạo thư mục có tên css rồi tại, tạo tệp có tên style.css.

Xem thêm: Nhiệm Vụ To Lớn Nhất Hiện Nay Của Nhân Dân Ta Là Gì

Giờ tệp plugin bên bạn có tên socialseo-product.php. Thêm mã sau đây

Ở đoạn mã trên, wp_register_style đồng ý bạn thêm tệp style.css riêng bạn chứa mã CSS tùy chỉnh mà bạn sử dụng để hiển thị danh mục phụ.

Xem thêm: Thống Kê Số Lượng Người Xem Truyền Hình, Tổng Quan Về Đo Lường Truyền Hình

Phần kết luận

Danh mục sản phẩm là yếu tố nổi bật thuộc WooCommerce, tuy nhiên cách chúng được hiển thị nhìn chung không hoàn hảo. Ở hướng dẫn này, bạn đã tìm ra cách tạo plugin tạo ra danh mục sản phẩm or danh mục con độc lập với danh sách sản phẩm rồi tiếp đó bạn đã tạo kiểu cho danh sách danh mục bạn muốn.