Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Bài Language Focus

  -  

Phần giữa trung tâm kiến thức và kỹ năng về kiểu cách vạc âm của "j" với "ch" vào giờ đồng hồ Anh, cũng nhu ôn tập về các dạng đụng từ nguyên ổn thể. Bài viết cung cấp các từ bỏ vựng và cấu tạo đề xuất lưu ý cũng tương tự giải đáp giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

calm (a) điềm tĩnhconstancy (n) <"kɔnstənsi>sự kiên địnhgossip (v) <"gɔsip>ngồi lê đôi máchpersonality (n) <,pə:sə"næləti>tích cách, phẩm chất

II. Cấu trúc cần lưu ý

be based on (exp) dựa vàoget out of (v) thoát khỏi (xe)sense of humour (n) óc hài hướcÂm /dʒ/ trong giờ đồng hồ Anh là một phụ âm, phân phát âm của vần âm “j”Âm /tʃ/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những prúc âm, phân phát âm của vần âm “ch”

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Jam: mứtJoke: đùaJanuary:tháng MộtDangerous:nguy hPassengerVillage: làngChildren: đứa trẻChangeable: cũng có thể biến hóa đượcCheese: Phô maiMutual: chungChurch: bên thờWhich: Cái nào

Practice reading aloud these sentences

1. Just outside the village, there’s a bridge (Ở ngay lập tức ngoại trừ ngôi thôn, tất cả một cây cầu)2. Jane always enjoys George’s joke (Jane luôn luôn thích hợp phần đông câu chơi của George)3. Two jeeps went over over the edge of the bridge (nhị loại xe jeep đi qua rìa cây cầu)4. Which picture bởi vì you think the child wants to lớn chance? (bạn nghĩ đứa tthấp say đắm đổi tranh ảnh nào?)5. Mix the mushrooms, chilli and cheese. (Trộn nấm, ớt và phô mai)6. Do you lượt thích French salad và fish và chips? (Quý khách hàng có say đắm sa lát và cá và khoai nghiêm rán không?)

2. Grammar:

Exercise 1.Put the words in the correct order khổng lồ make sentences, writing the main verb in the present simple and making the other an infinitive sầu with to.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 11 bài language focus

1. who something eat want?

—>Who wants something khổng lồ eat?

2. letters I write some have sầu.

—> I have sầu some letters khổng lồ write.

3. delighted hear I be the news.

—> I am/ was deliehted lớn hear the news.

4. my shopping some mother vì chưng have.

—>My mother has some shopping to lớn do.

5. always much talk have sầu you too about.

—> You always have sầu too much lớn talk about.

6. lovely see it again you be.

—> It"s lovely to lớn see you again.

Xem thêm: Bài Văn Tả Bạn Thân Của Em Lop 5 Con Trai Hay Nhất, Tả Một Người Bạn Thân Của Em Siêu Hay

7. out cold it go too be.

—> It is/ was too cold to go out.

8. passed exams know happy I be that you have sầu the.

—>I am happy to know that you have sầu passed the exams.

Exercise 2: Rewrite the sentences, using the words given in brackets.

1. They Slot out of the car. (The police watched)

—> The police watched them mix out of the car.

2. They allowed hlặng khổng lồ write a letter to lớn his wife. (They let)

—> They let him write a letter to his wife.

3. They talked in the next room. (I heard)

—> I heard them talk in the next room.

4. The customs officer told hyên ổn to open the briefcase. (The customs officer made)

—> The customs officer made him open the briefcase.

5. The cat jumped through the window. (The boy saw)

—> The boy saw the cát jump through the window.

Xem thêm: Lời Tỏ Tình Đáng Yêu Remix ), Lời Bài Hát Lời Tỏ Tình Đáng Yêu (Remix)

6. Maybe the company will ask him to lớn pay some extra money. (Do yon think the company will make)

—> Do you think the company will make hyên pay some extra money?

7. The animal moved towards me. I felt it. (I felt)

—> I felt the animal move towards me.

8. She wants to lớn go for a picnic. (Do you think her parents will let)

—> Do you think that her parents will let her go for a picnic?