UNIT 1 LỚP 9 A CLOSER LOOK 1

  -  

Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học tập những trường đoản cú vựng và cách phân phát âm câu theo chủ đề những ngành nghề bằng tay truyền thống lâu đời. Bài viết hỗ trợ các từ bỏ vựng cũng giống như nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng vừa lòng từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ làm cho nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, tài năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ làm cho đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): mặt trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): vật dụng đánh màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, chế tác khuônPreserve sầu (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): chạm trổ, thứ điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: xây dựng đội ngũThread (n): sợiTreat (v): xử trí (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave sầu (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorksiêu thị (n): nhà máy, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 a closer look 1

Điền những rượu cồn trường đoản cú sau vào trong bảng. Một trong số bọn chúng bắt buộc được sử dụng 2 lần. 

*

A cast B. carve sầu C. embroider D. weave E. mould F. weave sầu G. knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối những rượu cồn từ bỏ làm việc cột A cùng với danh từ sinh sống cột B 

A

B

 

1. carve

a. handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. cast

b. stone, wood, eggshells

2-d

3. weave

c. clay, cheese, chocolate

3-e

4. embroider

d. bronze, gold, iron

4-a

5. knit

e. basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. mould

f. sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của không ít rượu cồn trường đoản cú sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. to lớn carve

I carved it

It was carved

2. khổng lồ cast

I casted it

It was casted

3. to lớn weave

I wove it

It was woven

4. lớn embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. lớn knit

I knitted it

It was knitted

6. to mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word website. One word can belong to more than one category.

Địa điểm tham mê qua ở vị trí bạn là gì? Hoàn thành sơ vật sau. Một trường đoản cú có thể ở trong nhiều hơn nữa 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn uống bằng phương pháp điền vào nơi trống từ thích hợp trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has khổng lồ be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to lớn.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love sầu spending time there. Old people do (3) exercise and walk in the park. Children play games there while their parents sit and walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love sầu to go there because to lớn buy food và clothes, và watch other people buying and selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, and buy woven cloth and other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on content words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen lớn the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe bạn nói hiểu đa số câu sau rồi trả lời câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

Xem thêm: Đề Thi Công Nghệ 10 Học Kì 1, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Công Nghệ Lớp 10

1. Which words are louder and clearer than the others? (Từ làm sao được hiểu to cùng rõ hơn phần đa từ bỏ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là loại trường đoản cú gì) 

Noun, Adjective, Adverb & Verb

3. Which words are not as loud & clear as the others? (Những từ bỏ nào không được phát âm khổng lồ với rõ hơn đều từ bỏ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là một số loại trường đoản cú gì?)

Article, preposition & Possessive sầu adjective sầu, & wh-question words.

b, Now listen, check, & repeat 

Bây giờ đồng hồ hãy nghe, kiểm tra và đề cập lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, và negative auxiliaries (e.g. don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), and auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my thành phố.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay to make traditional pots.4.

Xem thêm: Tổng Hợp Lời Chúc Thi Tốt Hay Nhất Gửi Cho Bạn Bè, 5 Lời Chúc Thi Tốt Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Where do you lượt thích going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.