Giải sgk unit 11 lớp 11 sources of energy

  -  

Bài học Unit 11 Sources of energy phần Speakingchỉ dẫn các em nói tới phần đông tiện lợi với vô ích của những mối cung cấp năng lượng vào thoải mái và tự nhiên.

Bạn đang xem: Giải sgk unit 11 lớp 11 sources of energy


The following statements các mục some advantages và disadvantages of various sources of energy. Read and tichồng (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner"s. (Các dìm xét tiếp sau đây liệt kê một số trong những lợi thế và ăn hại của các mối cung cấp tích điện không giống nhau. Đọc với đánh dấu (V) vào ô thích hợp A (so với hồ hết lợi thế) hoặc D (so với đông đảo nặng nề khăn), kế tiếp đối chiếu kết quả cùng với chúng ta học tập.)

*

Guide khổng lồ answer

Advantages (A)

Disadvantages (D)

4. Water power provides energy without pollution.

(Nguồn nước cung ứng năng lượng không khiến ô nhiễm)

6. Solar energy is not only plentiful & unlimited but also clean and safe.

(Nguồn năng lượng mặt ttránh không chỉ là dồi dào cùng vô tận mà còn không bẩn cùng an ninh.)

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

(Nguồn năng lượng hóa thạch đã hết sạch trong khoảng thời gian ngắn.)

2. Geothermal heat is available onlyimãng cầu few places in the world.

(Nhiệt lượng chỉ bao gồm sẵn tại một vài ba vị trí trên quả đât.)

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

(Nếu gió ko thổi, không tồn tại mối cung cấp tích điện gió.)

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

(Một lò phản nghịch ứng hạt nhân giải pchờ phản xạ gây nguy nan mang lại môi trường xung quanh.)

7. It is expensive khổng lồ build a dam for hydroelectricity.

(Xây đập thủy điện siêu tốn kỉm.)


2. Unit 11 Speaking Task 2


Work in pairs. Talk with your friover about the advantages & disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (Làm vấn đề theo cặp. Nói cthị trấn cùng với bằng hữu về phần đa ưu thế và vô ích của vấn đề thực hiện mỗi nguồn năng lượng sửa chữa sử dụng gần như từ Task 1.)

Useful language

enormous, plentiful, available dangerous

clean và safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non - renewable

cheap, simple devices/technology harmful

exhausted

Guide to answerWind power

A: I think that wind power can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant và unlimited.

B: I know it is also clean and safe to lớn the enviroment.However, it is not available when there is no wind.

Solar energy

A: In my opinion, solar energy can be an alternative sầu source of energy.

B: What is the reason that you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful & infinite.

B: I know it is also clean and safe to lớn the enviroment.However, it is only possible during the day time.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 3 Môn Toán, Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Chọn Lọc

Nuclear power

A: I think that nuclear power can be an alternative sầu source of energy.

B: Can you explain the reason?

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear power is unlimited.

B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful to the environment.

Water power

A: I think that water power can be an alternative sầu source of energy.

B: What makes you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while water is unlimited.

B: I know it also provides energy without pollution.However, it is expensive to build a dam for hydroelectrithành phố.

Geothermal heat

A: For me, geothermal heat can be an alternative sầu source of energy.

B: Why vày you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while this heat is available.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is possible only in a few places in the world.


Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Làm vấn đề theo nhóm. Bày tỏ tín nhiệm của công ty vào vấn đề áp dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng phương pháp thực hiện những ý kiến nghị trường đoản cú Task 2.)

Guide khổng lồ answer

A: I believe sầu that more và more people will use the alternative such as solar energy, wind power, nuclear power,... as a source of energy in the future.

B: What makes you believe that?

A: Because they are unlimited & can be renewable.

C. But they may be expensive sầu or only available during it"s sunny or windy.

D.I hope the progress of science và giải pháp công nghệ will help overcome these problems.

Xem thêm: Phòng Giáo Dục Khoái Châu - Phòng Gd & Đt Huyện Khoái Châu

Suggest paragraph

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean & safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are phối on the roofs of houses to lớn create energy. I think in the future, the alternative sầu sources will replace completely our major sources of energy.