Unit 14 Lớp 10 Writing

  -  

Read the following announcement và then answer the questions that follow. (Đọc bảng thông báo sau đây và kế tiếp trả lời các câu hỏi theo sau.)


Task 1

Task 1: Read the following announcement & then answer the questions that follow.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 10 writing

(Đọc bảng thông tin sau đây cùng kế tiếp trả lời những câu hỏi theo sau.)

*

1. Who is the announcer?

2. What is the announcement about?

3. When will the match be played?

4. Where will the match be played?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It is the National Football Championship Organizing Committee.

2. It says the match has been postponed due to severe weather conditions.

3. The match will be played at 3 p.m., on Sunday, April 25.

4. It will be played at My Dinch National Stadium.

Tạm dịch:

1. Ai là người thông báo?

=> Đó là Ủy ban tổ chức giải vô địch soccer đất nước.

2. Thông báo về điều gì?

=> Nó bảo rằng cuộc đấu đã bị trì hoãn bởi vì ĐK thời tiết hà khắc.

3. Khi làm sao trận chiến sẽ tiến hành chơi?

=> Trận đấu sẽ tiến hành diễn ra lúc 3h chiều, vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng Tư.

Xem thêm: Cây Dừa Nước Có Tác Dụng Gì, Rau Dừa Nước Chủ Trị Bệnh Thận

4. Trận đấu vẫn ra mắt nghỉ ngơi đâu?

=> Nó sẽ được đùa trên sảnh đi lại quốc gia Mỹ Đình.


Câu 2

Task 2Choose one of the following situations to lớn write about.

(Chọn một trong những tình huống sau để viết về)

a. You are the captain of the school football team. The team now needs more players for the new football season. Write an announcement in which you Gọi for volunteers and state where .& when the first meeting of the team will take place & how they can contact you.

b. You are the head of the Ho Chi Minc Communist Youth Union of your school. Your school"s football team is going to lớn play a friendly match with New Stars Football Club at 5 p.m. on Sunday. April 20th in the football field of the same club. Write an announcement for this match.

Tạm dịch:

a. Em là đội trưởng của nhóm trơn công ty trường. Đội láng hiện giờ đang đề xuất nhiều cầu thủ rộng đến mùa láng bắt đầu. Hãy viết một thông báo trong các số đó em lôi kéo không ít người dân tình nguyện cùng nói khu vực và thởi gian cuộc họp của team sẽ xảy ra và biện pháp họ liên hệ với em.

b. Em là bí thỏng Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của truờng em. Đội nhẵn của trường em đang đấu một trận giao hữu với Câu lạc cỗ đá bóng New Stars thời điểm 5 g trưa ngày công ty Nhật, đôi mươi tháng Tư ở sảnh láng của cùng Câu Lạc Bộ. Hãy viết một thông báo đến cuộc đấu này.

Lời giải đưa ra tiết:

Our school football team wishes lớn announce that the team is looking for some more players to lớn get ready for the new football season. Volunteers should be good at football & will be tested for the skill. And after some tests, you are certainly members of the team. The meeting of the volunteers will be at 3 p.m. on Saturday, April 20 at our football Held in school. For further information, you can contact Nguyen Viet Nam, Class 11 A, or gọi the number 8 878 956.

Xem thêm: Đọc Văn Bản Cổng Trường Mở Ra, Đọc Hiểu Văn Bản : Cổng Trường Mở Ra Doc

Tạm dịch:

Đội tuyển bóng đá trường của công ty chúng tôi muốn thông tin rằng nhóm bóng vẫn tìm kiếm kiếm thêm một số cầu thủ để chuẩn bị sẵn sàng mang lại mùa bóng đá new. Các tình nguyện viên đề nghị tốt về soccer cùng sẽ tiến hành chất vấn tài năng. Và sau một số trong những phân tách, chúng ta chắc chắn đang là member của nhóm. Cuộc họp của những tình nguyện viên đang vào thời gian 3 giờ chiều, vào thứ Bảy, 20/4 trên chống soccer của Cửa Hàng chúng tôi được tổ chức triển khai tại ngôi trường học tập. Để hiểu biết thêm biết tin, bạn có thể tương tác cùng với Nguyễn VN, Lớp 11 A, hoặc Điện thoại tư vấn số 8 878 956.