UNIT 2 LỚP 8 A CLOSER LOOK 1

  -  

5. Listen & repeat the words. Pay attention lớn the initial clusters. (Nghe với lặp lại những từ bỏ. Chụ ý đến những phụ âm đôi mở đầu.)


Bài học tập thuộc nhà đề:

1. Listen & repeat the words. (Nghe và tái diễn các từ.)

Cliông chồng tại đây để nghe:


1. slow (chậm)

2. colorful (đầy màu sắc sắc)

3. friendly (thân thiện)

4. hard (chăm chỉ)

5. brave (can đảm)

6. boring (bi ai chán)

7. inconvenient (bất tiện)

8. vast (rộng lớn, chén ngát)

9. peaceful (im tĩnh, tkhô cứng thản)

10. nomadic (nằm trong về du mục)

2. Put the words in 1 inkhổng lồ the appropriate category. Some words can be used in more than one category.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 a closer look 1

 (Xếp những từ bỏ trong bài 1 vào đúng mục. Một số từ hoàn toàn có thể cần sử dụng được ngơi nghỉ các mục)

To describe...

Words

people

 

life

 

scenery

 

Đáp án:


To describe... (Để miêu tả)

Words (Các từ)

people (bạn ta)

friendly, brave, boring, nomadic, colourful

life (cuộc sống)

slow, hard, boring, inconvenient, peaceful, nomadic, colorful

scenery (phong cảnh)

colourful, vast, peaceful


3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb. (Nối phần lớn danh từ/ nhiều danh trường đoản cú vào khung với mỗi động tự.)

xuất xắc a pole wild flowers

water a camel the buffaloes

a horse apples

a tent the cattle

*

Đáp án:

ride - a horse, a camel (cưỡi - ngựa, lạc đà)

collect - tốt, water (đi lấy — cỏ, nước)

pick - wild flowers, apples (hái - hoa đần độn, táo)

put up - a tent, a pole (dựng — lều, cột)

herd - the buffaloes, the cattle (chnạp năng lượng — trâu, gia súc)

4. Use the words in 1 và 3 to complete the sentences. Remember lớn use the correct form of the verbs. (Sử dụng trường đoản cú vào phần 1 với 3 để hoàn thành các câu. Nhớ áp dụng bề ngoài đúng của rượu cồn từ bỏ.)

1. When summer comes, we enjoy_________ blackberries.

2. Our village has no running water, which is_________ . We have sầu lớn help our parents to________ water from the river.

3. In the countryside, children learn lớn ________ the cattle when they are small.

4. Have sầu you ever________ a horse? I think one has to lớn be_________ khổng lồ vì chưng it.

5. You can relax in the countryside. It"s so________ .

6. ________ life is hard because people have sầu to move sầu a lot.

7. The sky is________ here in the countryside. There are no buildings to lớn bloông chồng the view.

8. We worked together to________ this tent.

Xem thêm: Cắt Đoạn Thẳng Trong Cad - Lệnh Cắt Xén Đối Tượng Trong Autocad

It was ________ work.

Đáp án:

1. picking 2. inconvenient; collect

3. herd 4. ridden, brave

5. peaceful 6. Nomadic

7. vast 8. put up, hard

Dịch bài:

1. Lúc mùa hè mang lại, công ty chúng tôi ưa thích hái quả mâm xôi.

2. Làng tôi không tồn tại nước chạy vào, thật phiền phức. Chúng tôi buộc phải góp bố người mẹ đi lấy nước trường đoản cú sông.

3. Ở miền quê, trẻ em học chnạp năng lượng gia cầm Khi bọn chúng còn nhỏ.

4. Quý Khách đã từng cưỡi ngựa chưa? Mình suy nghĩ ai kia đề xuất thật dũng mãnh new cưỡi nó.

5. quý khách hàng hoàn toàn có thể thư giãn giải trí ở sinh sống miền quê. Thật là cẩn trọng.

6. Cuộc sống du mục thiệt trở ngại chính vì bạn ta buộc phải di chuyển không ít. 7. Bầu ttách sinh sống miền quê thật mênh mông. Không bao gồm tòa bên khóa đi khoảng nhìn.

8. Chúng tôi làm việc bên nhau nhằm dựng cnạp năng lượng lều này. Thật là tương đối khó có tác dụng.

Xem thêm: Câu Lạc Bộ Phụ Nữ - Ra Mắt Câu Lạc Bộ “Phụ Nữ Khỏe – Đẹp”

5. Listen và repeat the words. Pay attention khổng lồ the initial clusters. (Nghe và tái diễn các từ bỏ. Chú ý tới các prúc âm song mở màn.)

Cliông chồng tại đây để nghe:

1. blackberry (quả mâm xôi)

2. clothing (quần áo)

3. climb (leo)

4. blind (mù)

5. click (nhấp chuột)

6. clay (đất sét)

7. bloom (nlàm việc hoa) 

8. blossom (hoa - của cây ăn quả)

9. clock (chiếc đồng hồ)

10. clear (vào sạch)

6. Listen and circle the words you hear. (Nghe và khoanh tròn tự các bạn nghe được.)