Reading Unit 6 : Global Warming

  -  

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn những tấm hình. Ghép từng hình tương xứng cùng với phần lớn các từ bỏ vào form dưới đây.)


A. READING

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Reading Unit 6 : Global Warming

(Nhìn các tấm hình. Ghxay mỗi hình phù hợp với đầy đủ nhiều từ vào khung tiếp sau đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road to lớn mount Olympia”

London Marathon

*

Hưỡng dẫn giải:

a - Quiz "Road khổng lồ mount Olympia”

b - London Marathon

c - Sao Mai Television Singing Contest

d - Olympic Games

Tạm dịch: 

a. Cuộc thi " Đường Tột Đỉnh Olympia"

b. Chạy cỗ con đường lâu năm sống Luân Đôn

c. Cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai

d. Thế vận hội Olympic

Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm câu hỏi theo cặp. Trả lời hồ hết thắc mắc dưới đây.)

1. Do you lượt thích taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not?

2. Do you hope to win a competition? If so, which competition bởi you like lớn win?

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

Hưỡng dẫn giải:

1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not?

- No, I don"t because I don"t have the capathành phố for them.

- Yes, I d like khổng lồ participate in the quiz: “Road khổng lồ Mount Olympia", because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2. Do you hope khổng lồ win a competition? If so, which competition vì chưng you like to lớn win?

- Yes. I’d lượt thích to lớn win an English-speaking Conchạy thử.

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

- No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a condemo or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

Tạm dịch:

1. Quý Khách gồm đam mê tsi gia trong những cuộc thi như vậy này không? Tại sao có/ Tại sao không?


=> Không, tôi không thích cũng chính vì tôi không tồn tại đủ kĩ năng. 

Có, tôi mong muốn tsay đắm gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", chính vì sẽ là trò nghịch thú vui, góp bọn họ không ngừng mở rộng kỹ năng rộng rãi. 

2. Bạn gồm hi vọng vẫn giành thắng lợi địch thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không? Nếu vậy đối phương đối đầu nào mình thích giành chiến thắng?

=> Có. Tôi ý muốn thắng vào cuộc thi nói giờ đồng hồ Anh. 

3. Chiến thắng là vấn đề đặc biệt quan trọng nhất trong một cuộc thi nên không? Tại sao đúng /Tại sao không?

=> Không, tôi không nghĩ vậy. Chiến chiến thắng giỏi thua cuộc không hẳn là điều quan trọng đặc biệt tuyệt nhất trong cuộc thi. Mục đích đó là sự tyêu thích gia cùng thú vui chúng ta giành được từ bỏ nó. 

WHILE YOU READ

Read the passage & then vì chưng tasks that follow.

(Đọc đoạn văn uống kế tiếp làm nhữmg bài tập sau.)

Cliông xã tại phía trên để nghe:

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was lớn stimulate the spirit of learning English ahy vọng students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules to lớn the students.


“...To participate in the condemo, you have sầu lớn work in groups of three. Each group must complete five sầu activities in all. On completion of each activity, you will have sầu to lớn answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe sầu & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a phối of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu and Nga w ere the members of Group A. They quickly read the questions and tried lớn find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five sầu activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, & the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65; & Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologised for not being able lớn complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it”.


Dịch bài đọc:

Thứ đọng Bảy tuần rồi đại biểu của bố phần trong ngôi trường tôi tham dự vào cuộc thi bình thường kết Tiếng Anh mỗi năm được tổ chức triển khai vì những thầy cô vào trường. Mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy niềm tin học môn Tiếng Anh vào học viên. Cuộc thi vị Hội Prúc Huynh học viên bảo trợ. Cô Liên, gia sư Tiếng Anh của Shop chúng tôi, phân tích và lý giải các điều lệ của cuộc thi.

"... để tham gia vào cuộc thi, những em đã làm việc theo team tía bạn. Mỗi đội cần hoàn toàn năm vòng thi toàn bộ. Để xong một vòng thi, các em cần trả lời những thắc mắc trên giấy thi trong khoảng hai phút ít. Giám khảo đang quan liền kề với mang lại điểm phần trình diễn của những em. Mỗi vòng thi sẽ được về tối nhiều 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, những giám khảo sẽ chào làng số điểm của từng nhóm. Nhóm nào bao gồm số điểm cao nhất đã chiến thắng cuộc. Nhóm chiến thắng cuộc sẽ tiến hành tthừa hưởng 1 cỗ CD Tiếng Anh và một quyển từ bỏ điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Bây giờ bọn họ hãy ban đầu cuộc thi."

Hùng, Thu cùng Nga là thành viên của tập thể nhóm A. Họ gấp rút phát âm câu hỏi với nỗ lực search câu vấn đáp. Thoạt đầu, phần đông máy phần nhiều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng sinh sống vòng 5, Hùng gặp mặt trở ngại khi đọc bài bác thơ. quý khách ấy không nhớ được câu cuối của bài bác. Hết giờ đồng hồ bề ngoài, giám khảo tulặng tía kết quả. Nhóm B chiến thắng cùng với 70 điểm, đội của Hùng được 65 điểm, team C được 60 điểm. Thu thấy hơi bế tắc. Hùng xin lỗi vì đã không gọi hết bài xích thơ. Nhưng Nga sẽ làm cho không khí dễ chịu và thoải mái hơn khi nói rằng "Với mình, điều đặc trưng độc nhất vô nhị là câu hỏi chúng ta tham gia vào cuộc thi và thú vui mà cuộc thi mang lại."


Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghxay những trường đoản cú hoặc nhiều từ phía trái cùng với các định nghĩa của chúng sinh hoạt bên phải)

1. representative

2. annual

3. stimulate

4. in all

5. spirit

6. smoothly

a. without problems or difficulties

b. enthusiasm and energy

c. altogether or as a total

d. a person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. encourage or make something more active

f. happening or done once every year

Hưỡng dẫn giải:

 1. d 2. f 3. e 

4. c 5. b 6. a

Tạm dịch: 

1.d: fan thay mặt đại diện = một người đươc lựa chọn xuất xắc được chỉ định và hướng dẫn thay mặt đại diện cho tất cả những người không giống xuất xắc cho một tổ.

2.f: từng năm = xẩy ra hoặc được tiến hành một năm 1 lần

3.e: kích yêu thích = khuyến nghị hoặc tạo nên cái nào đó tích cực và lành mạnh hơn

4.c: tổng cộng = cùng lại

5.b: lòng tin = sự hào khởi với năng lượng

6.a: một biện pháp trôi rã = không tồn tại vụ việc tốt trở ngại gì

Task 2. Answer the questions:

(Trả lời những câu hỏi:)


1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

2. What was the ayên ổn of the competition?

3. Who sponsored the competition?

4. What did each group of students have sầu to bởi during the contest?

5. What did the judges have lớn vị khổng lồ choose the winner of the competition?

6. What would be awarded to lớn the winner?

Hưỡng dẫn giải:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

Xem thêm: Cách Tải Bài Giảng E-Learning Trên Violet, Download Thư Viện Trực Tuyến Violet

2. Its ayên ổn was khổng lồ stimulate the spirit of learning English amuốn students.

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

4. They had lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to lớn answer the questions in the worksheets within two minutes.

5. They had lớn observe sầu & score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the over of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.


Tạm dịch: 

1. Ai tsay đắm gia vào vòng thông thường kết Cuộc thi giờ Anh mỗi năm hôm thứ 7 tuần trước?

=> Những thay mặt của 3 lớp sẽ tham mê gia vòng tầm thường kết Cuộc thi tiếng Anh mỗi năm hôm lắp thêm 7 tuần trước đó.

2. Mục đích của cuộc thi là gì?

=> Mục đích là nhằm khuyến khích ý thức học giờ đồng hồ Anh của học viên. 

3. Ai tài trợ đến cuộc thi?

=> Hội phụ huynh học viên đã tài trợ cho cuộc thi. 

4. Mỗi nhóm học sinh nên làm những gì trong cuộc thi?

=> Họ đề xuất kết thúc toàn bộ 5 vận động. Mỗi chuyển động, chúng ta buộc phải vấn đáp các thắc mắc trên đề trong tầm 2 phút. 

5. Ban giám khảo buộc phải làm những gì nhằm lựa chọn ra người chiến thắng?

=> Họ phải quan gần kề cùng chấm điểm biểu đạt của các học sinh. Điểm về tối đa cho mỗi vận động là 15. Cuối cuộc thi chúng ta sẽ thông tin toàn bô điểm của mỗi team. Đội làm sao có điểm tối đa đã chiến thắng. 

6. Người thắng lợi sẽ tiến hành thưởng gì?

=> Người thắng lợi sẽ tiến hành thưởng bộ đĩa CD nhằm học tập giờ Anh và một quyển trường đoản cú điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Task 3. Read paragraph 3 again & complete the sentences


(Đọc đoạn 3 một đợt nữa với xong câu)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the game because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Hưỡng dẫn giải:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could dot rethành viên the last sentence).

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

3. Group C lost the game because they just got 60 points.

4. Nga encouraged her group by saying "For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it."

Tạm dịch: 

1. Ở vận động 5, Hùng chẳng thể dứt bài xích thơ ( chúng ta ấy ko ghi nhớ câu cuối).

Xem thêm: Cách Làm Kim Tự Tháp Bằng Giấy Cực Đẹp, Tự Làm Hộp Quà Đẹp Hình Kim Tự Tháp

2. Đạt điểm cao nhất, đội B trở thành bạn thắng lợi của cuộc thi. 

3. Nhóm C thua trận vày bọn họ chỉ tất cả 60 điểm. 

4. Nga khích lệ đội bởi lời nói " Theo bản thân điều đặc biệt quan trọng nhất là việc tmê mẩn gia của họ trong cuộc thi cùng thú vui cơ mà họ giành được trường đoản cú nó."

AFTER YOU READ


This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.

(Đây là bài xích thơ Hùng phát âm trong cuộc thi giờ đồng hồ Anh. Hãy đọc cùng dịch lịch sự giờ Việt.)