SPEAK UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

  -  

Task 2. Look at the following brochure và the information in the box. Make similar dialogues.

Bạn đang xem: Speak Unit 7: My Neighborhood

(Em hãy coi tập PR sau cùng hầu hết biết tin mang lại vào size và làm cho các đối thoại tương tự.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1.

Clerk: Can I help you?

You: I’d lượt thích to sover this letter lớn Kon Turn.

Clerk: Do you want to lớn send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have to lớn weigh the letter first. Well, trăng tròn grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I"ll sover it surface mail.

Clerk: All right.

2.

Clerk: Next, please.

You: I want lớn sover this postthẻ lớn Ho Chi Minc City.

Clerk: Do you want lớn skết thúc it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is airmail?

Clerk: I"ll have lớn weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll skết thúc it airmail.

Clerk: All right.

3.

Clerk: Can I help you?

You: I"d like khổng lồ skết thúc this parcel to lớn Ca Mau.

Clerk: Do you want khổng lồ sover it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is airmail?

Clerk: I"ll have sầu lớn weigh the parcel first. Mmm. Two kilograms. That’ll be 13.000 dong.

You: OK! That’s not very expensive sầu. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

4.

Clerk: Can I help you?

You: I’d like khổng lồ sover this parcel to lớn Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want to lớn sover airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have sầu to weigh the parcel first. Mmilimet. Five sầu kilograms. That"ll be 32 ngàn dong.

You: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19.200 dong.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Hình Ảnh Là Gì - Ảnh Và Hình Khác Nhau Thế Nào

You: That"s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Tạm dịch:

1.

Nhân viên: Tôi rất có thể góp gì đến bạn?

Bạn: Tôi mong mỏi gửi thư này cho tới Kon Turn.

Nhân viên: Quý Khách mong gửi nó bằng đường sản phẩm ko tốt đường bộ?

Bạn: Tôi ko cứng cáp nữa. Gửi bởi đường đi bộ không còn từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi đã đề xuất cân lá thỏng trước. Vâng, đôi mươi gram. Số chi phí bắt buộc trả là 800 đồng.

Bạn: OK. Tôi vẫn gửi bởi đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2.

Nhân viên: Mời tín đồ tiếp theo.

Bạn: Tôi ao ước gửi bưu tức hiếp này đến Thành phố HCM.

Nhân viên: quý khách hàng hy vọng gửi nó bởi con đường sản phẩm ko hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko có thể. Gửi bằng con đường sản phẩm ko không còn từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi đang cần cân nặng bưu tức hiếp trước. Vâng, 15 gram. Số chi phí yêu cầu trả vẫn là một trong những.200 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bằng mặt đường mặt hàng ko.

Nhân viên: Vâng.

3.

Nhân viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi ao ước gửi bưu kiện này cho Cà Mau.

Nhân viên: Quý Khách ý muốn gửi nó bằng mặt đường mặt hàng không tốt con đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko Chắn chắn. Gửi bằng đường hàng không không còn bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi đang buộc phải cân trước bưu khiếu nại. Mmm. 2 kg. Số chi phí bắt buộc trả là 13.000 đồng.

Bạn: OK. Cũng ko đắt lắm. Tôi vẫn gửi bằng mặt đường mặt hàng không.

Nhân viên: Vâng.

4.

Nhân viên: Tôi hoàn toàn có thể góp gì cho bạn?

Bạn: Tôi ước ao gửi bưu khiếu nại này đến Buôn Mê Thuột.

Xem thêm: Top 30 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Về Bản Thân, Mindmap Là Gì

Nhân viên: quý khách hàng ao ước gửi nó bằng đường hàng không hay mặt đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc chắn. Gửi bằng con đường mặt hàng ko không còn từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi đang buộc phải cân trước bưu khiếu nại. Mmm. Năm kilôgam. Số chi phí yêu cầu trả là 32.000 dong.