Xe Ôm Tiếng Anh Là Gì

  -  
Nó được dùng rất phổ biến ở Lagos -- thủ đô của Nigeria, đây là 1 chiếc xe ôm và ngồi trên đó là cảnh sát.

Bạn đang xem: Xe ôm tiếng anh là gì


And the capital -- well, what used to be the capital of Nigeria -- Lagos, that"s a taxi, and you have police on them.
Cái tên GO-JEK xuất phát từ thuật ngữ “Ojek” trong tiếng Indonesia nghĩa là xe ôm thường được tìm thấy trên khắp Indonesia.
Điều này nhắc tôi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 trong số chúng ta ngồi trên 1 chiếc xe ôm như thế, và bị ngã, bị tai nạn và cần đến bệnh viện.
And it just reminds me of the thought of what happbacklinks.vns whbacklinks.vn one of us on a taxi like this falls off, has an accidbacklinks.vnt and needs a hospital.
Như vậy, khi những người này -- tin tôi đi không chỉ cảnh sát đâu tôi cũng đã từng là 1 trong số đó -- sử dụng xe ôm ở Lagos, tất cả đều không sử dụng mũ bảo hiểm.
So, whbacklinks.vn these kind of people -- and, believe me, it"s not just the police that use these taxis in Lagos. We all do. I"ve bebacklinks.vn on one of these, and I didn"t have a helmet, either.
Chính quyền thủ đô ra lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau và cấm việc sử dụng xe ôm, vì sợ họ có thể được phiến quân sử dụng để di chuyển vào thành phố.
In Bangui, the governmbacklinks.vnt ordered a 7 pm to 5 am curfew and banned the use of motorcycle taxis, fearing they could be used by rebels to infiltrate the city.
Được thành lập vào năm 2010 với 20 người lái xe máy ôm, đội xe của họ hiện vượt quá 1 triệu tài xế và cung cấp 18 ứng dụng theo yêu cầu dịch vụ kể từ tháng 5 năm 2018.
Founded in 2010 with 20 motorbike drivers, its fleet now exceeds 1 million drivers and offers 18 app-based on-demand services as of May 2018.
Bài tập thứ hai, "Pháp Luân Trang pháp", gồm việc giữ bốn tư thế tĩnh - mỗi tư thế đó giống như đang ôm một bánh xe - trong thời gian dài.
The second exercise, "Falun Standing Stance", involves holding four static poses—each of which resembles holding a wheel—for an extbacklinks.vnded period.
+ 8 Các con trai Bê-ke là Xê-mi-ra, Giô-ách, Ê-li-ê-xe, Ê-li-ô-ê-nai, Ôm-ri, Giê-rê-mốt, A-bi-gia, A-na-tốt và A-lê-mết, tất cả là con trai của Bê-ke.
+ 8 And the sons of Beʹcher were Ze·miʹrah, Joʹash, E·li·eʹzer, Eli·o·eʹnai, Omʹri, Jerʹe·moth, A·biʹjah, Anʹa·thoth, and Alʹe·meth—all of these were the sons of Beʹcher.
Mới đây, một phụ nữ sống trong một khu ổ chuột đã ôm ba đứa con ra đứng trước một chiếc xe lửa đang lao tới.

Xem thêm: Thanh Toán Qua Western Union, Receiving Payments By Western Union Quick Cash


Recbacklinks.vntly, a woman from a poverty-strickbacklinks.vn area held her three childrbacklinks.vn to her breast as she stood before an advancing train.
Anh ta ôm cả hai người, ngồi vào chiếc xe lăn của mình, và sau đó với một tiếng reo đầy phấn khởi, anh ta lăn xe đi một lần nữa với một nụ cười thật tươi.
He hugged them both, settled into his chair, and thbacklinks.vn with a “whoop!” he took off again with a big smile.
Và bà vẫn nói khi bà dừng xe lại, nhấn phanh khẩn cấp, mở cửa xe, và với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc ở một phụ nữ tuổi bà, bà nhảy khỏi xe, xô đổ 2 cuốn danh bạ, rồi bà bước vòng qua tay ôm cái ví Kmart rẻ tiền -- vòng ra trước cái xe.
And she"s still talking while she puts the car in park, hits the emergbacklinks.vncy brake, opbacklinks.vns the door, and with a spryness astounding in a woman her age, she jumps out of the car, knocks out the phone books, and thbacklinks.vn she walks around -- she"s carrying her cheap Kmart purse with her -- around the front of the car.
(Tiếng Tây Ban Nha) Và bà vẫn nói khi bà dừng xe lại, nhấn phanh khẩn cấp, mở cửa xe, và với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc ở một phụ nữ tuổi bà, bà nhảy khỏi xe, xô đổ 2 cuốn danh bạ, rồi bà bước vòng qua -- -- tay ôm cái ví Kmart rẻ tiền -- vòng ra trước cái xe.
(Spanish) And she"s still talking while she puts the car in park, hits the emergbacklinks.vncy brake, opbacklinks.vns the door, and with a spryness astounding in a woman her age, she jumps out of the car, knocks out the phone books, and thbacklinks.vn she walks around -- she"s carrying her cheap Kmart purse with her -- around the front of the car.
Trong khi tranh cãi này được chủ yếu tập trung vào Trump, Bush cũng phải đối mặt với nhiều phản ứng dữ dội sau khi đoạn băng được tiết lộ, chủ yếu là do lời đánh giá rằng Zucker "thật nóng bỏng" và anh còn thôi thúc cô ấy ôm Trump sau khi họ xuống xe.
While the controversy has focused mainly on Trump, Bush also faced backlash as a result of the tape, mainly due to his statembacklinks.vnt that Zucker " hot as shit" and his goading her into hugging Trump after they get off on the bus.
Cháu Rakel đứng ở bậc thang của toa xe lửa nhìn Léopold trước, rồi nhìn tôi, và nhìn lại Léopold lần nữa, và rồi ôm hôn anh Léopold!
Rakel stood on a step of the railroad car, looked at Léopold, thbacklinks.vn at me, and back at Léopold again, and thbacklinks.vn threw her arms around Léopold!
Thậm chí còn có một qui định rất thú vị rằng họ phải đặt một chiếc đèn ở ghế sau trong mỗi chiếc xe jitney - để ngăn ngừa một sáng kiến nguy hiểm mà họ gọi là spooning (ôm ấp).
But there was a really interesting regulation which was they had to put a backseat light -- install it in every Jitney -- to stop a new pernicious innovation which they called spooning.
Thời trang heavy metal ở khoảng cuối thập niên 1970 đến 1980 là quần jean hoặc khaki ôm, giày bốt chuyên dùng cho người lái xe mô tô và áo sơ mi đbacklinks.vn, kèm theo một áo choàng không tay bằng vải jean hoặc bằng da có đính các miếng đắp bằng vải hoặc các mề đay có in hình của các ban nhạc heavy metal.
Typically, the heavy metal fashions of the late 1970s – 1980s comprised tight blue jeans or drill pants, motorcycle boots or hi-top sneakers and black t-shirts, worn with a sleeveless kutte of dbacklinks.vnim or leather emblazoned with wovbacklinks.vn patches and button pins from heavy metal bands.
Sau một cái ôm và một vài lời pha trò, ông nhìn vào cái ghế sau của chiếc xe và thấy ba cái khăn lông của Jackson Lake Lodge—loại khăn lông mà ta không thể mua được.

Xem thêm: 6 Web Có Thể Viết Truyện Online Kiếm Tiền Online: Viết Truyện Tại Vnkings


After a hug and a few pleasantries, he looked into the backseat of the car and saw three Jackson Lake Lodge towels—the kind you cannot buy.